logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ostatnie godziny na zgłaszanie pomysłów do BBO!
To ostatni moment na zgłoszenie swojego projektu do tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Pomysły na zagospodarowanie osiedla, małe projekty społeczne czy duże, ponadosiedlowe zbieramy do północy, 5 lipca br. Do wydania jest blisko 16 mln złotych. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na www.bydgoszcz.pl/bbo


Już po raz dziesiąty pieniądze z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego zostaną wydane na inwestycje osiedlowe, społeczne, duże zadania ponadosiedlowe i miniprojekty na osiedlach. Decyzję podejmą, jak co roku, mieszkanki i mieszkańcy Bydgoszczy. Do wydania jest niemal 16 mln złotych.

Największa część tej kwoty, 12 mln, będzie przeznaczona na podstawowe projekty osiedlowe. Przez najbliższe pięć tygodni będziemy czekać na pomysły. Można je zgłaszać na stronie: www.bydgoszcz.pl/bbo. Pomysły można zgłaszać od do 5 lipca.

Do wyboru są cztery rodzaje projektów, wszystkie znane z poprzedniej edycji: duże zadania ponadosiedlowe, projekty na wybranych osiedlach oraz małe projekty społeczne.
Projekty ponadosiedlowe wyróżniają się wartością zadania, która może wynieść nawet 1,39 mln zł. Do każdego takiego  projektu niezbędne jest dołączenie trzech uchwał Rad Osiedli. Łącznie na realizacja projektów ponadosiedlowych zabezpieczamy kosztować 2,78 mln zł.

W kolejnej kategorii projektów – osiedlowych – do wydania jest aż 12 mln zł. To oznacza kilkadziesiąt nowych inwestycji, które doczekają się realizacji. Warto się zastanowić, czy mamy pomysł na zagospodarowanie naszego najbliższego otoczenia za te pieniądze. W przypadku projektów osiedlowych nie trzeba dołączać uchwał Rad Osiedli. Podział pieniędzy na konkretne osiedla znajduje się na stronie: bdgbo.pl oraz w formularzu zgłoszeniowym.

Nowością są mikroprojekty osiedlowe – tu koszt pojedynczego zadania nie może przekroczyć 10 tys. zł.

Ostatnia kategoria dotyczy projektów społecznych. Są to zadania nieinwestycyjne, gdzie wartość jednego projektu nie może przekroczyć 38,6 tys. zł. W tej kategorii mogą być zgłaszane projekty dedykowane m.in. dzieciom, młodzieży i seniorom. Z założenia mają to być działania z zakresu m.in. animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, ekologii, integracji, sportu. W przypadku tych projektów autorzy podają przewidywane terminy realizacji, ilość wydarzeń, uczestników oraz nazwę organizacji pozarządowej, jeśli taka ma być zaangażowana.

Jakie projekty można zgłaszać?

  • Małe projekty społeczne - ta kategoria została stworzona specjalnie z myślą o młodzieży i bydgoskich seniorach. W ramach małych projektów społecznych będą mogły być zgłaszane działania z zakresu m.in. animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, sportu, sztuki, ekologii czy kultury. Jeden projekt nie może przekroczyć wartości 46.830 zł.
  • Na projekty osiedlowe przeznaczone jest ponad 12 mln zł, zgodnie z podziałem środków na poszczególne Osiedla
  • Podział pieniędzy  przeznaczonych na dane osiedle  znajduje się TUTAJ
  • Z kolei na projekty ponadosiedlowe przeznaczamy kwotę blisko 3,5 mln zł. Jeden projekt nie może przekroczyć wartości 1.700.600 zł.


Tutaj znajdziesz pomoc

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu formularza zgłoszenia? Możesz napisać na adres: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl lub zadzwonić pod numer telefonu: 52-52-58-58-962 lub 52-58-58-926.
Szczegółowe informacje o programie można znaleźć tutaj: https://www.bdgbo.pl/2022/05/bbo.html. Formularz zgłoszeniowy znajduje się  na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo.