logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ogród Jagiełły kolejną wizytówką Salonu Bydgoszczy
Ogród Jagiełły czeka w najbliższych latach rewitalizacja. Zadanie polegające na rozpoczęciu prac w pierwszym bydgoskim parku wybrali do realizacji mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. Chcemy wykorzystać część pomysłów studentów Politechniki Bydgoskiej, którzy pracowali na koncepcją przywrócenia świetności temu zakątkowi miasta.


Rozpoczęcie rewitalizacji Ogrodu Jagiełły znajdującego się pomiędzy ulicą Jagiellońską i Bydgoskim Domem Technika NOT przy ul. K. Gotowskiego to jedno ze zwycięskich zadań Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego na Śródmieściu. Bydgoszczanie oddali na ten projekt ponad 150 głosów. W budżecie miasta na ten cel zabezpieczamy prawie pół miliona złotych. Szacujemy, że ta kwota pozwoli przygotować kompleksową dokumentację  i zlecić pierwsze działania związane z rewitalizacją zieleni.

- Od dekady, krok po kroku, realizujemy nasz plan  przekształcenia Śródmieścia w Salon Bydgoszczy – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafała Bruski. - Przywracamy do życia  zabytkowe gmachy, wprowadzamy na Stare Miasto nowe podmioty kulturalne, dawny blask odzyskują kolejne place, kamienice, ulice. Coraz więcej przestrzeni oddajemy pieszym i rowerzystom. Nieodłącznym elementem tych działań jest rewitalizacja zieleni. Cieszę się, że nasze wcześniejsze inwestycje związane z parkiem Kazimierza Wielkiego, J. Kochanowskiego, W. Witosa czy Wyspą Młyńską  są tak bardzo doceniane przez bydgoszczan. Intensywnie pracujemy nad tym, by mimo rządowych cięć w finansowaniu samorządów zdobywać fundusze zewnętrzne na kolejne takie zadania. Zadania wybrane przez mieszkańców w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim będą kapitalnym uzupełnieniem dużych inwestycji. W przypadku rewitalizacji Ogrodu Jagiełły zależy nam na wykorzystaniu części pomysłów, które w swoich pracach już wcześniej prezentowali studenci Politechniki Bydgoskiej – dodaje  prezydent Bydgoszczy.

Spotkanie prezydenta

Swoje pomysły na park w połowie zeszłego roku zaprezentowali studenci Politechniki Bydgoskiej. Tamtejszy Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, przy udziale Rotary Klub Bydgoszcz, Rady Federacji NOT Bydgoszcz i Oddziału Bydgoskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zorganizował konkurs na opracowanie koncepcji przestrzenno-architektonicznej rewitalizacji parku Władysława Jagiełły w Bydgoszczy. Z końcem stycznia prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski spotkała się z inicjatorami oraz laureatami konkursu na opracowanie koncepcji przestrzenno-architektonicznej rewitalizacji Ogrodu Jagiełły. Gabriela Bajas - studentka II roku kierunku Architektura krajobrazu oraz mgr inż. arch. Patryk Czerwiński - absolwent i pracownik Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii zaprezentowali swoje prace omawiając jednocześnie najważniejsze założenia projektowe.

Pierwszy miejski park

Ogród Jagiełły to pierwszy park miejski założony w 1844 roku. Obecnie zajmuje obszar nieco ponad 4 tysięcy metrów, początkowo był prawdopodobnie nieco większy i obejmował tereny położone bliżej rzeki. Wejście główne znajdowało się od ulicy Jagiellońskiej.  Generalna przebudowa parku odbyła się w latach 1929–1930. Od ulicy Jagiellońskiej zbudowano granitowe ogrodzenie i trejażowe wejście obrośnięte różą pnącą oraz wykonano drugie wejście od strony ulicy Uroczej. Główną atrakcją parku była fontanna z brodzikiem. Na pozostałym obszarze urządzono szpalery drzew, dróżki, rabaty i dywany kwietne. Park wykonano w formie ogrodu różanego, ze wszystkimi odmianami tej rośliny. Od ulicy Park odgradzała gęsty szpaler drzew. W latach 70. XX wieku park otoczyły budynki biurowe m.in. Bydgoskiego Domu Technika  NOT. Zmiany wymusiła też rozbudowa ul. Jagiellońskiej. Ogród Jagiełły stracił wówczas charakter parku przypominając bardziej rozległy skwer. W ostatnich latach podjęte zostały pierwsze działania związane z rewitalizacją zieleni wokół ulicy Jagiellońskiej. Za nami już pierwszy etap odnowy parku im W. Witosa. Wcześniej ulica Jagiellońska obsadzona została na wielu odcinkach szpalerem drzew i wypiękniał park Kazimierza Wielkiego.