logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowym wiaduktem z Wyżyn na Wzgórze Wolności
Trzy lata temu zakończyła się przebudowa jednego z wiaduktów w ciągu ulicy Wojska Polskiego (w kierunku Wyżyn). Teraz drogowcy ogłosili przetarg na modernizację północnej przeprawy w kierunku Wzgórza Wolności. Na nowym obiekcie dobudowana zostanie m.in. droga rowerowa.


Przebudowa południowego wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego zakończyła się w maju 2017 roku. W jej ramach wymienione zostały filary, przęsła, wybudowany został prawoskręt w kierunku alei Jana Pawła II. Wykonany został też nowy chodnik z drogą rowerową, które zastąpiły prowizoryczną drogę wygrodzoną od jezdni betonowymi barierkami. Ta inwestycja pochłonęła 12 mln zł. Po oddaniu nowej przeprawy, trwały dalsze prace przy dokumentacji dla północnego  wiaduktu. By ograniczyć utrudnienia na Górnym Tarasie, roboty zaplanowano po  zakończeniu prac na ul. Kujawskiej.Obecnie trwa postępowanie przetargowe na remont północnej przeprawy. Wykonawca będzie musiał przeprowadzić rozbiórkę obecnego obiektu i wybudować w tym miejscu nowy wiadukt. W ramach zadania powstaną też nowe chodniki, drogi rowerowe i oświetlenie uliczne. W trakcie prowadzonych robót, ruch pojazdów zostanie przełożony na istniejący wiadukt południowy, co wiązać się będzie z tymczasowym przejazdem przez istniejące torowisko. Ruch tramwajowy na tym odcinku będzie natomiast odbywał się bez zmian czyli na dotychczasowych zasadach.

Historia wiaduktów

Obiekt mostowy czteroprzęsłowy o szerokości ponad 12 m i łącznej długości 112 m. został wybudowany w roku 1978. Początkowo przerzucono go jedynie nad wąwozem, a którym dopiero w latach 90. wybudowano 2-jezdniową trasę łączącą ulice Kujawską z rondem Toruńskim. Remont kapitalny został przeprowadzony 1992 roku. Pogarszający się jednak stan techniczny obiektu, wymuszał w kolejnych latach wprowadzenie ograniczeń w ruchu dla pojazdów o wadze powyżej 3,5 t. oraz ograniczenie prędkości. Pod koniec roku 2020 cały obiekt został dodatkowo podparty od dołu metalowym rusztowaniem. Dotychczasowy obiekt będzie rozebrany w 20 tygodni od daty podpisania umowy z wykonawcą. Wstępnie zakończenie prac planowane w połowie przyszłego roku.