logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowy parking i ulice na Osowej Górze
Zakończyła się budowa parkingu przy schronisku dla zwierząt oraz pobliskich ulic dojazdowych na Osowej Górze. Stały się one teraz wygodnym łącznikiem pomiędzy górnym i dolnym tarasem osiedla. W ramach zadania powstała też droga rowerowa, chodniki i nasadzono drzewa. Drogowcy rozpoczęli odbiory prac.


W ramach zadania powstał parkingu przy ul. Zalew z kilkunastoma miejscami parkingowymi, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo wybudowane zostały ulice dojazdowe do parkingu, od strony skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy Grunwaldzkiej, jak i od strony ulicy Rekinowej. Przebudowana została infrastruktura podziemna. Powstał chodnik i droga rowerowa. Utwardzono również dojazdy do pobliskich posesji.

Dodatkowo oprócz ul. Zalew twardą nawierzchnię zyskały fragmenty ulic Łowiskowej i Jeziornej. Wzdłuż nowej trasy nasadzono drzewa. Koszt inwestycji to 3,8 mln zł.