logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowoczesne pracownie przy bydgoskich zawodówkach
Bydgoskie szkoły zawodowe zyskają nowoczesne wyposażenie. To kolejny duży projekt, który zrealizujemy dzięki pozyskaniu funduszy unijnych. Kosztem blisko 7 mln zł 30 pracowni wyposażonych w profesjonalne urządzenia do praktycznej nauki zawodu.


Projekt jest realizowany w 5 placówkach. Polega na modernizacja i wyposażeniu warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego, w tym dostosowaniu infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, w Zespole Szkół Chemicznych, Zespole Szkół Handlowych, Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, Zespole Szkół nr 12, Zespole Szkół Spożywczych w Bydgoszczy. - Warto podkreślić, że modernizowane będą pracownie wspomagające kształcenie w zawodach pożądanych przez pracodawców. Dodatkowo w  Zespole Szkół Chemicznych, Zespole Szkół nr 12 i Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 prowadzone będą prace remontowe. To kolejny element przyjętej wcześniej Strategii Rozwoju na lata 2013–2020, który wprowadzamy w życie. Liczę, że dzięki tym działaniom oferta kształcenia bydgoskich szkół  jeszcze lepiej będzie dostosowana do rynku pracy – podkreśla zastępca prezydenta Bydgoszczy, Iwona Waszkiewicz.

W ramach przewidzianego do zakupu wyposażenia znajdują się na przykład: sprzęt komputerowy i multimedialny, elementy wyposażenia laboratoriów i pracowni cyfrowych, oprogramowanie, modele urządzeń transportowych, centrum obróbcze, frezarki, tokarki, szlifierki, urządzenia pomiarowe, oprogramowanie do maszyn, sprzęt do pracowni krawieckiej, wyposażenie pracowni chłodnictwa i klimatyzacji, oprogramowanie logistyczne i spedycyjne, modele magazynów, terminali, opakowań.
Projekt będzie finansowany dzięki pozyskaniu przez Bydgoszcz dofinansowania ze środków europejskich (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Wartość całego przedsięwzięcia szacowana jest na 7,7 mln zł. Unijne wsparcie to aż 6,6 mln zł. Wybraliśmy już część dostawców nowego wyposażenia i prac remontowych. Projekt zamierzamy sfinalizować jeszcze w tym roku.

Wykaz zawodów i pracowni objętych projektem:

I.    Zespół Szkół Chemicznych (11 pracowni):

1)    Fototechnik – pracownia obróbki obrazu, ciemnia fotograficzna, pracownia rejestracji obrazu
2)    Technik analityk – laboratorium chemiczne
3)    Technik cyfrowych procesów graficznych – pracownia cyfrowych procesów graficznych, pracownia komputerowych technik multimedialnych


II.    Zespół Szkół Handlowych (7 pracowni):


1)    Technik eksploatacji portów i terminali – pracownia eksploatacji środków transportu bliskiego, pracownia przeładunku towarów, pracownia obsługi podróżnych w portach i terminalach
2)    Technik handlowiec – pracownia ekonomiki i rachunkowości , pracownia techniki biurowej
3)    Technik organizacji reklamy – pracownia multimedialna


III.    Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 (6 pracowni):


1)    Technik mechanik – pracownia CNC, pracownia obróbki mechanicznej , pracownia spawalnicza , pracownia technik wytwarzania
2)    Technik przemysłu mody – pracownia odzieżowa

IV.    Zespół Szkół nr 12 (2 pracownie):


1)    Technik chłodnictwa i klimatyzacji – pracownia chłodnictwa, pracownia klimatyzacji

V.    Zespół Szkół Spożywczych (4 pracownie):


1)    Technik logistyk – pracownia gospodarki materiałowej , pracownia logistyki
2)    Technik spedytor – pracownia spedycji, pracownia środków transportu