logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe zasady segregacji śmieci – już od 1 stycznia 2020 r.
Przepisy krajowe wprowadziły zmiany w segregowaniu odpadów w całej Polsce. Odpady biodegradowalne trafią do pojemnika brązowego, papier do niebieskiego, a segregacja będzie obowiązkowa.


Po kilku latach funkcjonowania systemu segregacji odpadów, który przyjął się w naszym mieście, szykują się zmiany. Regulacje krajowe wprowadziły nowe zasady segregacji śmieci, które będą obowiązywać jednakowo w całej Polsce. Pojawiły się także niekorzystne zapisy ustawowe dotyczące cen odbioru śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, które przerzucają realne koszty na mieszkańców. W praktyce regulacje krajowe powodują drastyczne podwyżki w całej Polsce.

Śmieci segregujemy na pięć frakcji
Zgodnie z nowymi zasadami odpady są segregowane do pięciu pojemników różniących się kolorami – każdy z nich przypisany jest do innych odpadów. W sumie kolorów jest pięć: żółty, zielony, niebieski, szary i brązowy. Do tej pory mieszkańcy segregowali plastiki i metale do pojemnika żółtego i to się nie zmieni. Także szkło trafiać będzie do tego samego co dotychczas, zielonego pojemnika, a odpady zmieszane - do szarego. Nowością będzie pojemnik niebieski, do którego trafi papier i makulatura, do tej pory wrzucany do pojemnika żółtego. Kolejną zmianą będą odpady biodegradowalne, które do tej pory trafiały do odpadów zmieszanych. Teraz odpady bio, czyli kuchenne, pochodzenia roślinnego będziemy wrzucać do pojemnika brązowego. Przy segregacji tych ostatnich ważne jest nie wrzucać ich razem z workami.

Pilotaż na górnym tarasie
Od 1 listopada pilotażowo wprowadziliśmy nowy system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla osiedli: Szwederowo, Górzyskowo, Wzgórze Wolności, Glinki-Rupienica oraz Wyżyny. Mieszkańcy tych osiedli nie powinni odczuć większej zmiany. Zmieni się stawka za śmieci, która obowiązywać będzie wszystkich w całym mieście. Worki nadal będzie dostarczała miejska spółka ProNatura, a w zabudowie wielorodzinnej na dobre zadomowią się nowe niebieskie pojemniki na papier i makulaturę oraz brązowe na odpady bio. Na pozostałych osiedlach nowe pojemniki lub worki pojawią się od nowego roku. Wymiana wszystkich pojemników w całym mieście to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Nowe pojemniki będą systematycznie pojawiały się na wszystkich osiedlach od 1 stycznia 2020.


Harmonogram odbioru odpadów
Informacje o tym, kiedy odbierane będą odpady z naszych posesji będą dostarczane indywidualnie do każdej nieruchomości. W nowym roku warto również wejść na stronę www.czystabydgoszcz.pl, podając adres swojej nieruchomości, dowiemy się, jaka firma odbierze nasze śmieci, poznamy numery kontaktowe do biura obsługi klienta danego sektora oraz do pracownika urzędu miasta, który nadzoruje konkretną okolice. Na stronie pojawi się również harmonogram na cały 2020 rok, który będzie możliwy do pobrania i wydruku.

Zmiany zgodne z wolą bydgoszczan
Na początku roku zapytaliśmy mieszkańców o opinie i sugestie dotyczą¬ce systemu odbioru odpadów. W wyniku konsultacji społecznych wprowadziliśmy drobne zmiany w częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD. W zabudowie wielorodzinnej meble, pralki, lodówki, telewizory, wózki dziecięce i inne duże przedmioty będą odbierane częściej, bo dwa razy w miesiącu, a nie raz na miesiąc, jak było do tej pory. W przypadku zabudowy jednorodzinnej gabaryty odbierane będą cztery razy do roku. W przypadku pozostałych frakcji częstotliwość odbioru śmieci zasadniczo się nie zmieni. Od poniedziałku do soboty odpady wielkogabarytowe można oddawać także do trzech miejskich PSZOKÓW.

Jak prawidłowo segregować odpady
Od nowego roku nasze śmieci dzielić będziemy na pięć frakcji. Oto kilka prostych zasad obchodzenia się z odpadami. Zanim wrzucimy odpady do odpowiedniego pojemnika, pamiętajmy żeby opróżniać opakowania z resztek żywności, odpady bio i szkło wyrzucać bez worków, odkręcić metalowe i plastikowe nakrętki (nie trzeba zdzierać etykiet), a plastikowe butelki, puszki i kartony zgnieść by zajmowały mniej miejsca. Jeśli nie wiesz gdzie wyrzucić dany odpad sprawdź w specjalnej wyszukiwarce odpadów na stronie www.czystabydgoszcz.pl.

Pobierz ulotkę w języku polskim, języku angielskim i ukraińskim.


Co ze śmieciami, które nie pasują do żadnego pojemnika?
Przeterminowane i niewykorzystane leki wrzucamy do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach. Zużyte baterie do specjalnych pojemników w szkołach, sklepach RTV i AGD, marketach oraz w PSZOKach. Odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny stawiamy przed posesją zgodnie z harmonogramem. Najwcześniej o godz. 19-stej dzień wcześniej, a najpóźniej o 6-stej w dniu wywozu. Odpady budowlane i rozbiórkowe - w workach big-bag, bezpłatnie raz w roku. Jeden worek przypada na jeden lokal mieszkalny. Odpady problemowe można przywieźć w dowolnym momencie do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – czynne co¬dziennie od 8-20, z wyłączeniem niedziel i świąt: ul. Jasiniecka 7a, ul. Ołowiana 43, ul. Inwalidów 15.

Nowe stawki za odbiór śmieci

22 zł od osoby – tyle będzie wynosić nowa stawka za śmieci w Bydgoszczy. Wzrost stawki w naszym mieście i tak będzie niższy niż w większości miast w Polsce. To m.in. zasługa funkcjonowania bydgoskiej spalarni śmieci, do której trafiają odpady zmieszane – cena za przyjęcie jednej tony odpadów jest jedną z najniższych w kraju. To z kolei przekłada się na niższe koszty dla mieszkańców, bo ze spalonych śmieci produkowane jest ciepło i prąd. Miejska spółka ProNatura prowadzi zaawansowane prace przy budowie biogazowi, która pozwoli z odpadów bio wyprodukować zieloną energię.

Ponad połowę kosztów systemu pochłania odbiór śmieci – firmy wywozowe składają oferty na odbiór w danych sektorach miasta. Segregowanie odpadów na więcej frakcji, niż do tej pory, wymaga od firm dysponowania większą liczbą śmieciarek, dłuższych tras odbioru itp. Na tę część kosztów wpływają także wyższe koszty energii, oleju napędowego oraz koszty pracowników. Rośnie też koszt odpowiedniego zagospodarowania śmieci: część zostanie poddana recyklingowi, część spalona, a część trafi do kompostowni. Ustawa nakłada na miasto obowiązek prowadzenia systemu bez zarabiania na nim, ale też zabrania dokładania z miejskiej kasy.

W ramach opłaty:
•    odbiór śmieci zgodnie z harmonogramem
•    zagospodarowanie odebranych odpadów
•    dostarczenie i mycie pojemników (zabudowa wielorodzinna)
•    dostarczanie worków na plastik i metal, papier i szkło oraz pojemników na odpady bio i zmieszane (domy jednorodzinne)
•    worek typu big bag –przeznaczony na odpady budowlane i rozbiórkowe - bezpłatnie, raz w roku
•    trzy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) z wypożyczalnią przyczepek

Niesprawiedliwe rozwiązania ustawowe

Szkodliwe dla mieszkańców są przepisy krajowe, które mówią o maksymalnej stawce za odbiór śmieci z pojemnika 1100 l w nieruchomościach niezamieszkałych (lokale usługowe, sklepy, hostele, ogrody działkowe). Kwota ta wynosi około 54 zł za pojemnik i nie pokrywa rzeczywistych kosztów wywozu. Prawo mówi, że miasto nie może ani zarabiać na śmieciach ani do nich dokładać, ustawa krzywdzi mieszkańców. Wpływy od mieszkańców będą musiały pokrywać część kosztów nieruchomości niezamieszkałych, żeby system wychodził na zero. Nadal prowadzimy działania, by rząd zmienił to szkodliwe dla mieszkańców prawo. Apel do premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie wystosowała Rada Miasta Bydgoszczy, a prezydent zwrócił się z pismem do nowego ministra ds. klimatu Michała Kurtyki. Wcześniej miasto składało wnioski w Sejmie, ale zostały odrzucone.