logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe chodniki w Śródmieściu i na Górzyskowie
Zakończyły się prace projektowe niezbędne do budowy kolejnego odcinka chodnika wzdłuż ul. ks. Skorupki, a także poszerzenie przestrzeni dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Powstańców Wielkopolskich i Mickiewicza. Wkrótce ogłoszone zostaną przetargi na prace budowlane. Oba zadania trafiły do realizacji w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski.


Zadanie  w Śródmieściu obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Niemcewicza i Powstańców Wielkopolskich – przewężenie jezdni, przebudowę chodników, nasadzenia zieleni. Powstanie w ten sposób pierwszy tak zwany parklet – miejsce dedykowane pieszym wygospodarowane z jezdni. W porównaniu do pierwszej koncepcji udało się wygospodarować jeszcze więcej miejsca na zieleń. Chodniki zostaną wyłożone nowymi płytami betonowymi. Ustawione zostaną przy nich ławki, kosze na śmieci. W ten sposób przed wejściem do Ogrodu Botanicznego powstanie estetyczny plac. W budżecie miasta zabezpieczono na ten cel 150 tysięcy złotych.

Zakończyły się też prace nad dokumentacją niezbędną do budowy chodnika wzdłuż ul. I. Skorupki na odcinku od posesji 86 do ul. Grobla. Na ten cel trafi 130 tysięcy złotych. Wcześniej na tym osiedlu w oparciu o BBO powstawały odcinki nowych chodników m.in. na ul. J. Kossaka.

ZDMiKP kończy też prace nad listą chodników, które zostaną wyremontowane ze środków na utrzymanie ulic i mostów. Co roku na ten cel trafia około 2 mln zł. Przypominamy, że interwencje związane m.in. z uszkodzeniami chodników można zgłaszać drogą e-mail: utrzymanie@zdmikp.bydgoszcz.pl  lub przez aplikację Dbamy o Bydgoszcz. Wszystkie sygnały są sprawdzane i pomagają planować dalsze prace.