logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowa ulica i parking przy schronisku
Podpisana została umowa na budowę nowego parkingu przy schronisku dla zwierząt wraz z ulicami dojazdowymi. Będą one wygodnym łącznikiem pomiędzy górnym i dolnym tarasem osiedla. Inwestycja pochłonie 3,8 mln zł.


Schronisko odwiedza wielu mieszkańców i wolontariuszy, którzy starają się pomóc w opiece nad czworonogami, bydgoszczanie regularnie wyprowadzają psy czekające na dom na spacery po pobliskich lasach. Część bydgoszczan regularnie przywozi dary, które ułatwiają funkcjonowanie placówki (podkłady higieniczne, żwirki, karmy dla zwierząt). Dlatego opracowana został nowa koncepcja obsługi komunikacyjnej schroniska zakładająca ułatwienie dojazdu i uwzględniająca zakończoną rozbudowę ul. Grunwaldzkiej.  Przewiduje ona budowę parkingu przy ul. Zalew z kilkunastoma miejscami parkingowymi, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami. Koncepcja uwzględnia dodatkowo budowę ulic dojazdowych do parkingu, zarówno od strony skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy Grunwaldzkiej, jak i od strony ulicy Rekinowej. Ułatwi to również dojazd do wielu posesji zlokalizowanych na górnym tarasie Osowej Góry. Oprócz ul. Zalew twardą nawierzchnię zyskają fragmenty ulic Łowiskowej i Jeziornej. Wzdłuż ul. Zalew powstać ma ciąg rowerowy.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka Betpol, z którą zawarta została już umowa. Firma będzie odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji projektowej i budowę parkingu wraz z ulicami dojazdowymi. Realizacja zajmie około półtora roku. W pierwszej kolejności skompletowane zostaną niezbędne pozwolenia i projekt. Prace budowlane ruszą w przyszłym roku. Inwestycja pochłonie 3,8 mln zł.

W ostatnich latach na Osowej Górze zrealizowanych zostało wiele innych inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury drogowej. Twardą nawierzchnię dzięki miejskim programom zyskało kilkanaście ulic osiedlowych. Rozbudowana została ulica Grunwaldzka. Trwa również budowa chodników, drogi rowerowej i buspasa wzdłuż  ul. Kolbego.