logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowa kładka połączy Czyżkówko i Jachcice
W środę (10 października) podpisana została umowa na wykonanie projektu i budowę estakady ciepłowniczej z kładką pieszo-rowerową, która połączy Czyżkówko i Jachcie na wysokości ul. Jednostronnej i Świekatowskiej. Konstrukcja umożliwi przede wszystkim przerzucenie nad Brdą ciepłociągu, jednocześnie będzie służyła pieszym i rowerzystom. Inwestycja będzie kosztować blisko 7 mln zł.


- Cieszę się, że inwestycję KPEC-u udało się połączyć również z budową infrastruktury dla pieszych i rowerzystów – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. –  Dzięki tej inwestycji jeszcze więcej bydgoszczan będzie mogło korzystać z czystego, ekologicznego ogrzewania i jednocześnie budujemy bardzo oczekiwane połączenie pomiędzy Czyżkówkiem i Osową Górą. Przed nami również budowa kolejnych mostów tramwajowego i drogowego łączącego ul. Toruńską oraz Fordońską. Na to duże zadanie również zabezpieczyliśmy wcześniej unijne wsparcie.
Głównym celem inwestycji realizowanej przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest budowa sieci ciepłowniczej łączącej system ciepłowniczy w centrum z siecią ciepłowni Osowa Góra. Nowy obiekt powstanie pomiędzy ulicami Jednostronną i Świekatowską. Będzie liczył około 67 metrów długości i ponad 8 metrów szerokości. Jednocześnie dobudowane będą ciągi pieszo-rowerowe zapewniające dojście do niego od strony Czyżkówka i Jachcic. Ostateczny kształt kładki określi projekt. Wstępnie założono, że będzie to konstrukcja łukowa z żelbetowym pomostem.

W przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki złożyło konsorcjum firm „Gotowski” i „Kormost”. Wyceniło ono wartość prac na kwotę 7 mln zł i zaoferowała 5-letnią gwarancję. W  pierwszej kolejności wykonana zostanie dokumentacja projektowa. Wstępnie zakończenie podstawowych  prac projektowych planowane jest jeszcze w tym roku.  Budowa ma zakończyć się w grudniu przyszłego roku.

Podpisy pod umową złożyli prezes KPEC-u, Andrzej Baranowski, a ze strony wykonawców Marek Gotowski. Na realizację zadania KPEC pozyskało fundusze europejskie z programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Kładka w liczbach:

  • długość ok. 67 metrów
  • wartość inwestycji – 7 mln zł
  • gwarancja – 5 lat

Nowe mosty i kładki w Bydgoszczy:

  • Most Wł. Jagiełły – 2012
  • Most Uniwersytecki – 2013
  • Kładka nad Trasą Uniwersytecką – 2013
  • Most św Antoniego z Padwy (II nitka) - 2015
  • Estakada tramwajowa Bydgoszcz Wschód – 2015

Warto wiedzieć:

Kładka, na której znajdzie się ciepłociąg jest elementem znacznie większej inwestycji  obejmującej budowę sieci ciepłowniczej łączącej miejski system ciepłowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra w ramach projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”. Celem przedsięwzięcia jest eliminacja zanieczyszczenia powietrza, co wpisuje się w misję rozpoczętego w tym roku programu KPEC „Ciepło bez smogu”. Inwestycja pozwoli także na przyłączenie nowych odbiorców oraz docelowo złączenie wyspowego systemu ciepłowniczego Osowej Góry z miejskim systemem ciepłowniczym. Budowa całego odcinka sieci planowana jest w latach 2018-2022, a długość sieci łączącej Elektrociepłownię przy ul. Żeglarskiej z siecią na Osowej Górze wyniesie około 8,5 kilometra.