logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

NATO inwestuje w Bydgoszczy
Rozpoczęła się rozbudowa kompleksu NATO na bydgoskim Błoniu na potrzeby 3 Batalionu Łączności. Przebudowane zostaną istniejące budynki, powstanie też nowe zaplecze techniczne i zadaszony parking. Wartość inwestycji to 44 mln zł.


W ramach zadania zaplanowano przebudowę dwóch istniejących budynków. Zostaną one między innymi wyposażone w platformy dźwigowe. Od podstaw powstanie nowy budynek garażowo-techniczny (z pomieszczeniami magazynowymi). Poza tym projekt przewiduje budowę zadaszonych miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych wraz z nowymi drogami wewnętrznymi. Przebudowane zostanie ogrodzenie. Powstanie też nowe biuro przepustek.

Inwestorem jest Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na to zadanie złożyła firma Warbud, która rozpoczęła już prace. Wartość inwestycji to blisko 44 mln złotych. Roboty zajmą  31 miesięcy.  Realizacja inwestycji jest związana z coraz większą liczbą szkoleń prowadzonych przez natowską jednostkę.

- To bardzo dobra wiadomość – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. - Wzmocni to wizerunek Bydgoszczy jako stolicy NATO w Polsce. W ciągu roku przyjeżdża do nas za sprawą NATO-owskich ośrodków kilka tysięcy osób z całego świata. Doceniam też to, że przedstawiciele Centrum Szkolenia Sił Połączonych uczestniczą chętnie włączają się w życie miasta. Ulokowanie kilku instytucji  NATO   w Bydgoszczy sprawiło, że powstały  atrakcyjne miejsce pracy dla  personelu cywilnego.

Warto wiedzieć


Bydgoszcz jest jedynym miastem w Polsce, w którym swoją siedzibę mają instytucje Sojuszu Północnoatlantyckiego. Obecnie w kompleksie przy ul. Szubińskiej znajdują się cztery NATO-wskie ośrodki: Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC), 3. Batalion Łączności NATO, Centrum Eksperckie Policji Wojskowej NATO oraz Jednostka Integracji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO Force Integration Units NFIU). Ta ostatnia powstała w ub.r.; jest odpowiedzialna za realizację sojuszniczego wzmocnienia we Wschodniej Europie i w Polsce. Do jej zadań należy usprawnienie procesu rozlokowania sojuszniczych sił szybkiego reagowania (tzw. szpicy) na naszym terytorium, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Z kolei najstarszą z NATO-wskich jednostek w mieście jest JFTC, które w 2014 r. obchodziło 10-lecie istnienia. Bydgoski ośrodek jest jednym z zaledwie dwóch centrów szkoleniowych Sił Sojuszniczych na świecie – drugi jest w Norwegii (Stavanger). Wraz z Joint Analysis and Lessons Learned Centre w Lizbonie w Portugalii, tworzą sieć szkoleniową Sojuszniczego Dowództwa ds. Transformacji.

W centrum pracuje ponad 160 oficerów, podoficerów i pracowników cywilnych NATO. Rokrocznie Centrum organizuje szereg szkoleń i kursów dla oficerów i podoficerów Sojuszu – w efekcie w ciągu roku przyjeżdża do Bydgoszczy kilka tysięcy osób z całego świata.