logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Modernizacja wiaduktu. PKP wstrzymuje budowę wiaduktu przez transporty węgla. Raport nr 5
Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe wypowiedziała wykonawcy realizującemu przebudowę wiaduktu J. Nowaka - Jeziorańskiego dotychczasowe uzgodnienia z powodu specjalnych transportów kolejowych z węglem i paliwami. Wstrzymuje to główne prace rozbiórkowe na starym obiekcie w ciągu al. Armii Krajowej. Wszystkie terminy były wcześniej uzgodnione.


Wykonawca, zgodnie z harmonogramem, rozebrał już nawierzchnię na jezdni i chodniku oraz bariery ochronne. Zdemontował betonowe płyty wzmacniające nasypy oraz wykonał rozbiórkę części wiaduktu nad jezdnią pod wiaduktem. Główne prace rozbiórkowe musiały jednak zostać wstrzymane. Spółka PKP PLK z powodu „specjalnych transportów kolejowych z węglem i paliwami”, wstrzymała pozwolenia na wyłączenia kolejowe, które umożliwiają Wykonawcy prowadzić roboty rozbiórkowe nad torami. Przypominamy, że wyłączenia kolejowe to czas pomiędzy przejazdami pociągów, w którym wyłącza się trakcję elektryczną, by umożliwić wykonywanie robót budowlanych. Z uwagi na intensywny ruch kolejowy (przebiegają tędy aż trzy linie kolejowe, w tym jedna do Warszawy, druga to magistrala węglowa), takie wyłączenia są możliwe jedynie w nocy.

Cofnięcie pozwoleń ze strony PKP PLK uniemożliwia wykonawcy kontynuowanie rozbiórki, nawet w godzinach nocnych. Dodatkowo, jako zamawiający ZDMiKP, jest zobligowany do końca roku wydać na realizację tej inwestycji kwotę 15 mln zł w celu pozyskania rządowego dofinansowania na budowę nowego wiaduktu. Wstrzymanie robót uniemożliwia wręcz spełnienie tego warunku. Dlatego również z tego powodu, ZDMIKP wspólnie z wykonawcą, pracuje nad wprowadzeniem zmian w sposobie realizacji i harmonogramie zadania. Wykonawca ma nadal prowadzić roboty przy rozbiórce przyczółków i budowie nowych. Jednocześnie, trwają intensywne rozmowy z firmą Mostostal Kielce, dotyczące wprowadzenia zmian technologicznych umożliwiających otwarcie tzw. frontu robót choćby poza strefą torowiska, co wymaga zaprojektowania i wykonania dodatkowych konstrukcji stabilizujących przęsła podczas rozbiórki.

Wartość zadania to prawie 30 mln zł. Wykonawcą jest firma Mostostal Kielce, która niedawno wykonywała wiadukt w ciągu ulicy Wojska Polskiego. Zakończenie prac wstępnie planowane było na połowę przyszłego roku. Ze względu na decyzję spółki PKP Polskie Linie Kolejowe należy liczyć się z ryzykiem dłuższego terminu realizacji.