logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Mieszkańcy nie chcą zmian organizacji ruchu na Górzyskowie




Znamy wyniki konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicach Strzeleckiej, Gołębiej i Jaskółczej na Górzyskowie. Mieszkańcy osiedla nie chcą zmian. Konsultacje odbyły się w dniach 6-27 maja br.


Konsultacje odbyły się na wniosek Rady Osiedla Górzyskowo. W konsultacjach wzięły udział 744 osoby. Ogromna większość - 590 osób (79,3 %) biorących udział w konsultacjach wypowiedziało się przeciw zmianom organizacji ruchu na ul. Strzeleckiej, Gołębiej i Jaskółczej. W ramach konsultacji zgłoszono 307 uwag.

Pytanie, które zadaliśmy mieszkańcom brzmiało: czy należy zmienić organizację ruchu na ulicach Strzeleckiej, Gołębiej i Jaskółczej i wprowadzić na nich ruch jednokierunkowy? Odpowiedzi „nie” udzieliło 590 mieszkańców, na „tak” było 146 osób. 

Szczegółowe informacje oraz wszystkie zgłoszone przez mieszkańców uwagi można znaleźć w raporcie dostępnym TUTAJ.

Konsultacje społeczne w tej sprawie odbyły się na wniosek Rady Osiedla Górzyskowo na podstawie Uchwały Nr XI/201/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019r. Konsultacje miały zasięg lokalny - skierowane były do mieszkańców osiedla Górzyskowo.