logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Masz pomysł na projekt międzynarodowy? Zgłoś się!
Już po raz dziesiąty ogłaszamy nabór projektów o szczególnym znaczeniu dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej Miasta Bydgoszczy. Wnioski przyjmujemy do 6 marca br.


Miasto będzie wspierać projekty o charakterze międzynarodowym, które koncentrują się przede wszystkim na współpracy z miastami partnerskimi oraz z krajami, których honorowe przedstawicielstwa dyplomatyczne mają siedzibę w Bydgoszczy, a także wnioski zakładające współpracę z Polonią. Zachęcamy także do organizacji przedsięwzięć integrujących cudzoziemców mieszkających w naszym mieście. Przedsięwzięcia, które uzyskają dofinansowanie, powinny być zrealizowane i rozliczone do 30 listopada 2023 roku. Maksymalny poziom środków promocyjnych Miasta nie może być wyższy niż 80% kosztów całego projektu, a kwota dofinansowania nie może przekroczyć  10.000 zł brutto na jeden współfinansowany projekt. Regulamin oraz wzory potrzebnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Miasta w zakładce „współpraca z zagranicą”.

Termin składania wniosków upływa 6 marca 2023 roku o godzinie 15:00. 

Wniosek, Oświadczenie oraz Wykaz projektów zrealizowanych należy wypełnić w edytorze tekstu, podpisać, zeskanować w formacie PDF i przesłać w wyznaczonym terminie pocztą elektroniczną na adres: bp@um.bydgoszcz.pl z tematem wiadomości „WNIOSEK PROMOCYJNY – WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA”.