logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Łęgnowo lepiej skomunikowane
Trwają prace związane z przygotowaniem budowy nowych dróg dojazdowych do Łęgnowa i terenów inwestycyjnych w tej części Bydgoszczy. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny zamierza jeszcze w tym roku zlecić budowę nowej ulicy łączącej Nowotoruńską z sektorem „C”. Firma Zalando przygotowuje się natomiast do przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Hutniczej i Chemicznej. Wraz z jezdniami powstaną też chodniki i drogi rowerowe.


Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny zamierza zlecić jeszcze w tym roku wybudowanie drogi, która poprawi dostępność terenów inwestycyjnych od strony ul. Nowotoruńskiej. Na zlecenie BPPT opracowano projekt  nowej drogi łączącej ulice Hutniczą (na wysokości firmy Corimp) z Nowotoruńska (na wysokości firmy Supravis). Przetnie ona tereny sektora „C”, na którym znajduje się działki inwestycyjne. Część drogi pokrywa się z obecnym przebiegiem wewnętrznej ulicy Grzybowej. BPPT pozyskało na to zadanie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zadnie zostało skoordynowane z planowaną przebudową skrzyżowania z ulicą Nowotoruńskiej. Dla tego zadania zakończyły się prace nad projektem, trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę.

Zmiany układu drogowego w rejonie ulic Hutniczej, Chemicznej i Nowotoruńskiej przygotowujemy również w porozumieniu z firmą wznoszącą nowe centrum logistyczne. Więcej o jego budowie pisaliśmy TUTAJ. W oparciu o podpisaną umowę inwestor przygotowuje kompleksową dokumentację projektową poprawiającą dojazd do tej części miasta. Zewnętrzny partner poniesie też większość kosztów związanych z budową dróg, ścieżek rowerowych i chodników.
Dokumentacja zakłada między innymi:

  • budowę nowej drogi dojazdowej (ul. „Nowołęgnowskiej”) do centrum logistycznego (będzie ona docelowo prowadziła również do ul. Chemicznej – osobny projekt przygotowuje kolejny inwestor, który również nabył działkę w tej części miasta)
  • przebudowę odcinka ulicy Hutniczej (od ul. Łęgnowskiej do pętli tramwajowej wraz ze skrzyżowaniami)
  • Przebudowę pętli autobusowej Łęgnowo
  • Budowę nowego łącznika w kierunku ul. Nowotoruńskiej wraz ze skrzyżowaniem skanalizowanym z dodatkowymi pasami do skrętu
  • Odcięcie południowego odcinka ul. Hutniczej od Nowotoruńskiej celem poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu przy szkole.

Ważną częścią zadania jest również budowa nowych dróg rowerowych, chodników i przejść dla pieszych co poprawi bezpieczeństwo. Zakończenie I etapu tej inwestycji planowane jest w przyszłym roku.