logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kolejne wspólne inwestycje na Osowej Górze
Ogłoszony został przetarg na przebudowę kolejnej ulicy na Osowej Górze w ramach programu Inicjatyw lokalnych (25/75). Na wspólną inwestycję razem z miastem zdecydowali się mieszkańcy ul. Lipieniowej. Przygotowywane są następne zadania.


Na Osowej Górze utwardzony zostanie licząca około 65 metrów ulica Lipieniowa, od ul. Tuńczykowej w  kierunku południowym. Zadanie zostanie powiązane z budową kanalizacji deszczowej oraz pracami umożliwiającymi oświetlenie ulicy. Wraz z budową pieszojezdni powstaną też zjazdy na teren posesji, a przyległe tereny zostaną zagospodarowane zielenią. Obecnie trwa procedura związana z wyborem wykonawcy. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena, gwarancja oraz czas realizacji robót. Inwestycja powinna zająć nie więcej niż 3 miesiące.

To kolejna przebudowywana ulica gruntowa na Osowej Górze. Wcześniej w oparciu o inicjatywę lokalną przebudowana została ulica Certowa. Przygotowywane do realizacji są również dwa następne  zadania polegające na przebudowie ulic Krabowej oraz Delfinowej.

Z kolei w oparciu o Wieloletni Program Przebudowy Ulic Gruntowych kończą się prace przy przebudowie ul. Ptasiej i Pingwinowej. Z tego źródła finansowana jest także przebudowa ul. Gawroniej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie wykonawca przygotowuje projekt.

Program inicjatyw lokalnych polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie 25 procent, mogą liczyć na realizację inwestycji w bieżącym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice, o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać  nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe.W tym roku środki na ten program, są  w pierwszej kolejności kierowane na projekty związane z infrastrukturą drogową. Warto dodać, że w ubiegłym roku zdecydowana większość środków uruchomionych w ramach inicjatyw lokalnych została wydana właśnie na przedsięwzięcia związane z jezdniami i parkingami. Do tej pory zrealizowano wszystkie zadania zgłoszone przez mieszkańców, które spełniały wymogi formalne. Członkami stowarzyszeń mogą być wyłącznie osoby prywatne – wynika to wprost z ustawy.

Zadzwoń, napisz lub przyjdź!

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z programem 25/75 zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. inicjatyw lokalnych:
- tel. 52 58 58 721 lub 52 58 58 329
- mail:inicjatywylokalne@um.bydgoszcz.pl
- adres: ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, II piętro, pok. 201