logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kolejne tereny czekają na inwestorów
Rada Miasta zadecydowała o przekazaniu na rzecz Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego kolejnych terenów. Spółka przygotuje je do sprzedaży inwestorom.


W sumie BPPT otrzyma od miasta blisko 5 hektarów. Działki są zlokalizowane w różnych częściach parku. To między innymi tereny przy ul. Hutniczej w sąsiedztwie firmy Corimp, duża nieruchomość u zbiegu ulic Petersona i Gamma będąca częścią Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz niewielka działka na rogu ul. Bydgoskich Przemysłowców i Matuszewskiego. Wartość terenów oszacowana została na kwotę 5,5 mln zł. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny zamierza przygotować je pod potrzeby konkretnych inwestorów. Zakres prac jest każdorazowo negocjowany z inwestorem i polega m.in. na niwelacji terenu oraz dostosowaniu istniejącej infrastruktury technicznej do planowanych inwestycji. Środki pozyskane ze sprzedaży będą przeznaczone na cele rozwojowe spółki, która realizuje szereg inwestycji i projektów wspierających gospodarczy rozwój całej Metropolii Bydgoszcz i regionu. Zgodę na wniesienie aportem do spółki kolejnych nieruchomości wyraziła Rada Miasta w Bydgoszczy.

Gospodarcze serce regionu

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny zajmuje powierzchnię 290,9 hektarów. Oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę. Przygotowując tereny dla inwestorów, pracownicy spółki podejmują szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury. Aktualnie oferuje około 62,5 ha wolnych terenów. BPPT dokonuje podziału gruntu w zakresie wielkości i kształtu działki zgodnie z wymaganiami Inwestora. Cały obszar Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdzie oznaczono go jako teren aktywności gospodarczej, obejmującej działalność usługowo-produkcyjną, składowanie i magazynowanie. Inwestorzy mają tu zapewniony dostęp do mediów, w tym energii cieplnej. Ponadto część obszaru BPPT, o powierzchni około 46 ha, włączono do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.