logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kolejne atrakcyjne działki dla inwestorów
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny przygotuje kolejne atrakcyjne działki dla firm chcących inwestować w Bydgoszczy. Wkrótce ruszą prace.


Największym zainteresowaniem cieszą się działki w centrum Parku. Stąd decyzja o przygotowaniu przestrzeni pod nowe firmy pomiędzy ulicami M. Dziatkiewicza i J. Rolbieskiego. Teren zostanie wyrównany, rozebrane zostaną tymczasowe miejsca utwardzone płytami i usunięta zostanie zbędna infrastruktura podziemna. Cała oczyszczona działka liczyć będzie około 5 hektarów.

Dużo prac zaplanowano również na terenach w rejonie ul. Matuszewskiego. Wkrótce rozpocznie się tam rozbiórka części zniszczonych obiektów poprzemysłowych. Ułatwi to wykorzystanie terenów pod kolejne inwestycje. BPPT przygotowuje się w tej części parku do budowy kolejnej hali produkcyjno-magazynowych podzielonej na około 20  modułów z myślą o wspieraniu przedsiębiorczości. Spółka finalizuje obecnie pozyskanie europejskich środków na realizację tego zadania.

Przygotowanie terenów przy ul. M. Dziatkiewicza pod inwestycje pochłonie blisko 650 tysięcy złotych netto. Zadanie finansowane będzie w oparciu o dofinansowanie z funduszy europejskich (RPO) na poziomie ponad 80 %.  Prace zajmą po podpisaniu umowy około 9 miesięcy. 

W tym roku dla inwestorów przygotowana zostanie również ponad 4-hektarowa działka po wschodniej stronie ul. Petersona za siedzibą firmy MMP Neupack. Na to zadanie również BPPT pozyskał dofinansowanie unijne w kwocie ponad 1,1 mln zł.