logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Klucze do nowych mieszkań jeszcze przed świętami




Zakończyła się modernizacja dwóch miejskich budynków przy ul. Saperów 207-209. Powstało w nich łącznie 13 mieszkań socjalnych. Na Wilczaku i Okolu powstało też 6 mieszkań chronionych. We wtorek (11 grudnia) pierwsi lokatorzy odebrali klucze. Inwestycje kosztowały 3,1 mln zł. Zrealizowaliśmy je wykorzystując unijne fundusze.


Projekt realizowany na Jachicach polegał  na przebudowie dwóch starych budynków wielorodzinnych. Wyższy od strony południowej składa się z 4 kondygnacji (łącznie z piwnicą i poddaszem), a drugi od strony północnej jest o jedno piętro niższy. Konstrukcja obiektów była w dobrym stanie technicznym, ale budynki wymagały szeregu prac przy dociepleniu oraz remoncie wnętrz. Przy okazji wyremontowano elewacje, na której wyeksponowano architektoniczne zdobienia takie jak łuki nadokienne w formie cegieł, gzymsy, drewnianą stolarkę od strony frontowej czy wykusz z charakterystycznymi belkami. W budynkach powstało 13 samodzielnych lokali, w tym dwa całkowicie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odbiory zakończyły się w ubiegłym miesiącu. Teraz do nowych mieszkań wprowadzają się lokatorzy - pierwsze rodziny odebrały już klucze. Zgodnie z zasadami najmu tego typu lokali, zamieszkają tam osoby już wcześniej zajmujące lokale socjalne, które m.in. regularnie opłacały czynsz i utrzymywały dotychczasowe mieszkania w należytym porządku. Inwestycja kosztowała 2,4 mln zł. Wcześniej na jej realizację miasto pozyskało 1,6 mln zł z funduszy unijnych (Regionalnego Programu Operacyjnego).

Jednocześnie realizowany był też drugi projekt związany ze stworzeniem 6 mieszkań wspomagających w komunalnych budynkach na Okolu i Wilczaku. Jego istotą jest objęcie pomocą i wsparciem między innymi osób bezdomnych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych, które nie mogą przebywać w schroniskach. W mieszkaniach będzie jednocześnie świadczona specjalistyczna pomoc, co ma przeciwdziałać umieszczaniu tych osób w domach pomocy społecznej. Osoby dotychczas bezdomne będą mogły, przy zaplanowanym wsparciu, wrócić do normalnego życia i zostać włączone do społeczności lokalnej. Projekt obejmą opieką i nadzorem m.in. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Fundacji Inkubator Społeczny. Wartość tego przedsięwzięcia to prawie 700 tysięcy złotych. Obecnie również trwa zasiedlanie lokali.

W ostatnich latach miasto budowało nowe mieszkania socjalne, również w Brdyujściu i na Kapuściskach. W zeszłym roku zakończyła się m.in. przebudowa  budynku przy ul. Techników 2. Przygotowywane są również kolejne projekty związane z budową  mieszkań socjalnych.