logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kanał Bydgoski na dobrej drodze do kompleksowej rewitalizacji
Podpisaliśmy umowę na przygotowanie całościowej koncepcji rewitalizacji terenów wokół Kanału Bydgoskiego. Zależy nam, by wszystkie kolejne inwestycje w przemyślany sposób wzbogacały potencjał tej części Bydgoszczy. Ważnym elementem opracowania będzie też wytyczenie spójnego ciągu rowerowego. Opracowanie projektantów ułatwi też mieszkańcom zgłaszanie nowych zadań do realizacji w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. Tylko w tym roku na inwestycje w tym obszarze miasto zabezpieczyło ponad 10 mln zł.


- Tereny nad Kanałem Bydgoskim znów stają  się wizytówką naszego miasta – mówi zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel. – Cieszę się, że wokół tego celu działamy wspólnie ze stowarzyszeniami mieszkańców, radami osiedli i instytucjami działającymi w sąsiedztwie Kanału. Dzięki tej współpracy zrealizowaliśmy już szereg zadań, ale zależy nam by cały obszar otaczający Kanał Bydgoski stał się eleganckim  parkiem z bulwarami, ścieżkami rowerowymi, miejscami do rekreacji oraz jeszcze większą liczbą drzew. 

We wtorek (7 marca) podpisana została umowa całościową koncepcję rewitalizacji terenów wokół Kanału Bydgoskiego. Obejmuje ona obszar położony po jego obu brzegach od ronda Grunwaldzkiego do granic miasta rozciągnięty na długości 7,5 kilometrów. Za prace odpowiadać będzie firma projektowa  Janusza Pulikowskiego, która w przetargu przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Wartość zamówionego opracowania to prawie 96 tysięcy złotych. Zakończenie prac nad koncepcją planowane jest jeszcze w tym roku.

Ambitny cel

Celem opracowania jest uzyskanie spójnej i przemyślanej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Starego i Nowego Kanału Bydgoskiego oraz terenów przyległych, obejmujący teren o powierzchni ponad 80 ha. Ma ona między innymi  w najlepszy możliwy sposób rozwiązać kwestie przestrzenne łącząc planowane, realizowane przez Miasto Bydgoszcz inwestycje ze środków w ramach Programu Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO) oraz innych funduszy. Koncepcja uwzględniać ma  historyczny charakteru tej części miasta. Ma w najlepszy możliwy sposób rozwiązać kwestie przestrzenne łącząc optymalnie aspekty funkcjonalne, estetyczne, użytkowe i komunikacyjne tworzące atrakcyjną i przyjazną mieszkańcom przestrzeń parkowo - śródmiejską o zróżnicowanym charakterze. Proponowane rozwiązania powinny umożliwiać jak najwięcej interakcji pomiędzy przyszłymi użytkownikami tego obszaru oraz wpływać również na jakość środowiska mieszkaniowego. Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy opracowania. Po podpisaniu umowy prace projektowe zajmą około 9 miesięcy.

Duży zakres

Do obowiązków projektantów należeć będzie między innymi przedstawienie:

 • propozycji  układu stref, z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych grup wiekowych użytkowników, rekreacyjno-sportowych oraz wypoczynku i zabawy, sformułowany dla inwestycji infrastrukturalnych w zakresie kultury i kultury fizycznej (w tym np.: siłownie terenowe, ścieżki zdrowia, urządzenia do kalisteniki, boiska, terenowe urządzenia sportowe, place zabaw, wieże widokowe, parki rozrywki, łąki rekreacyjne)
 • projektu układu komunikacji pieszej i pieszo – jezdnej (w tym m.in.: ścieżki pieszo-rowerowe)
 • uwzględnienie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz koncepcji programowo – przestrzennej  „Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim”, koncepcji przebiegu tras rowerowych EuroVelo 2 i EuroVelo 9 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • powiązania koncepcji z inwestycjami, będącymi w przygotowaniu do realizacji, jak i obecnie realizowanymi przez Miasto Bydgoszcz
 • propozycji układu roślinności: przede wszystkim drzewostan, jak i inne elementy roślinne, ze wskazaniem kierunku ich uporządkowania, zabezpieczenia i odtworzenia, a także w kierunku ich przekształcenia pod kątem zwiększenia atrakcyjności oraz dostosowania do lokalnych warunków siedliskowych:
 • propozycji rozmieszczenia i doboru elementów małej architektury,
 • propozycji rozmieszczenia oświetlenia terenu
 • propozycji miejsc do organizacji różnych imprez kulturalnych i rekreacyjnych
 • propozycji miejsc przewidzianych pod gastronomię całoroczną, sezonową
 • zasad dotyczących likwidacji barier architektonicznych i kompleksowego rozwiązania problemów komunikacji osób z niepełnosprawnościami
 • wizualizacji.

Warto wiedzieć

W grudniu ubiegłego roku w parku nad Starym Kanałem zakończył się remont kładki na Czarnej Drodze. Z początkiem roku ruszyła budowa ścieżek na Miedzyniu i Flisach.  Trwają przygotowania do podpisania umowy na zagospodarowanie Skweru Sebastiana Malinowskiego. Wkrótce rozpoczną się prace przy umacnianiu nabrzeży między IV a V śluzą. Przygotowujemy się  do przetargu na remont śluz. Więcej informacji o planowanych przedsięwzięciach na ten rok znajduje się w tekście „Moc rewitalizacji na 250. urodziny Kanału Bydgoskiego”. Łącznie na wszystkie zadania związane z zagospodarowaniem brzegów Kanału Bydgoskiego przeznaczamy obecnie  około 10  mln zł. W ostatnich latach udało się w obrębie Kanału zrealizować szereg innych zadań, m.in.:

 • budowę nowej siedziby Muzeum Kanału Bydgoskiego
 • nasadzenia drzew i krzewów
 • budowę placu zabaw, wybiegu dla psów, ścieżki zdrowia
 • modernizację boiska „Gwiazdy”.
 • przebudowę i oświetlenie części ścieżek