logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kamienice i ważne gmachy po remoncie
Kończy się remont kamienicy przy ul. K. Chodkiewicza 48. Budynek pamięta okres, gdy Bielawy były wiejską gminą. Wcześniej odnowiono m.in. elewację gmachu dawnego sierocińca.


Budynek wzniesiono na planie prostokąta około 1912 roku, gdy Bielawy były jeszcze wiejską gminą, poza granicami ówczesnej Bydgoszczy. Trzykondygnacyjna kamienica z użytkowym poddaszem pełni funkcję mieszkalną. Jest przykryty dwuspadowym dachem, w który wkomponowano lukarny. Elewację frontową zdobią gzymsy i parapety scalające w pary sąsiadujące ze sobą otwory okienne.

Po remoncie budynek utrzymany jest w szarej kolorystyce. W sąsiedztwie kamienicy wzniesiono w 2008 roku budynek wypełniający narożną działkę przy skrzyżowaniu z ul. Jastrzębią.

W ostatnich latach wzdłuż ulicy K. Chodkiewicza wyremontowano kilka innych  ważnych budynków, m.in:  zabytkowy gmach dawnego sierocińca użytkowany obecnie przez  policję oraz siedzibę Wydziału Językoznawstwa UKW, czyli dawną uniwersytecką bibliotekę. Wszystkie te przedsięwzięcia uzupełniają wcześniejsze działania miasta, mające na celu przywrócenie ulicy Chodkiewicza estetycznego wyglądu. W 2016 roku zmodernizowana została ulica Chodkiewicza na odcinku od Sułkowskiego do Wyszyńskiego. W ramach tego zadania zmodernizowano torowisko i jezdnie, a wzdłuż ulicy zbudowano drogę rowerową, nowe chodniki i stylowe oświetlenie. Wcześniej modernizowany był odcinek od Gdańskiej do Sułkowskiego. Oba zadania pochłonęły łącznie 40 mln zł. Wizerunek tej części miasta  poprawiły też inwestycje mieszkaniowe i przeprowadzone remonty kamienic.

Trochę historii

Znajdujący się przed 1920 poza granicami miasta wschodni odcinek obecnej ul. Chodkiewicza stanowił ośrodek zabudowy Bielaw, stanowiących wówczas oddzielną gminę wiejską. To właśnie wzdłuż tej ulicy w XIX wieku skupiała się zabudowa. Ogromne zmiany zaszły w pierwszych latach XX wieku. Wówczas za sprawą spółdzielni oszczędnościowo-budowlanej urzędników bydgoskich instytucji na obszarze Bielaw pomiędzy dzisiejszymi ulicami Chodkiewicza i Kozietulskiego powstała kolonia piętrowych, murowanych domów jednorodzinnych z wysokimi, wielospadowymi dachami z czerwonej dachówki.

Jeszcze przed włączeniem tego obszaru do Bydgoszczy powstały szpital i sierociniec. Intensywną zabudowa tej części miasta kontynuowana była w latach II RP. Wówczas w latach 1936-37 wybudowano również linię tramwajową. W latach 70. XX wieku na wielu pustych parcelach zaczęto wznosić na Bielawach bloki.

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji aktywne działania prowadzi również miasto.  Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.