logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Inkubator przedsiębiorczości. Tworzymy przestrzeń dla start-upów. Raport nr 4
Na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego trwa budowa inkubatora przedsiębiorczości. Przygotowane zostały stopy fundamentowe pod nowy biurowiec. Obiekt ma wspierać gospodarczy rozwój miasta i regionu, a szczególnie działalność tzw. start-up’ów - firm dopiero wchodzących na rynek.


Inkubator powstaje pomiędzy nowym centrum technologicznym, w którym ulokowały się firmy rozwijające nowe technologie i potężnym centrum logistycznym firmy Lidl. Inkubator będzie składał się z dwóch części: 3-kondygnacyjnej biurowej oraz parterowej hali, w której będą mogły funkcjonować nowe podmioty gospodarcze. Hala będzie podzielona na ponad 20 boksów. W budynku przewiduje się możliwość zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w tym  poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto planowany jest zakup wyposażenia, oprogramowania oraz sprzętu IT niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej infrastruktury. Więcej informacji o zakresie inwestycji znajduje się w „Raporcie nr 2”.

Wykonawcą prac budowlanych o wartości ponad 22 mln zł została firma „Lech”, która w przetargu przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Szacowany koszt całego projektu to 27 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to blisko 19 mln zł. W marcu BPPT podpisał umowę i przekazała plac budowy. Obecnie wykonywane są stopy fundamentowe pod budynek.

Obiekt zostanie oddany do użytku prawdopodobnie na początku 2023 roku. Pełna oferta dla przedsiębiorców wraz z umową i możliwością jej zawarcia, będą przygotowane już w pierwszej połowie przyszłego. Budynek magazynowo-biurowy  o powierzchni 5000m2 będzie dedykowany  pod działalność start-upów, czyli firm wchodzących dopiero na rynek z nowymi pomysłami i technologiami.

Gospodarcze serce regionu

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny zajmuje powierzchnię 290,9 hektarów. Oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę. Przygotowując tereny dla inwestorów, pracownicy spółki podejmują szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury. Aktualnie oferuje około 62,5 ha wolnych terenów. BPPT dokonuje podziału gruntu w zakresie wielkości i kształtu działki zgodnie z wymaganiami Inwestora przy założeniu, że minimalna powierzchnia wyniesie 1 ha. Cały obszar Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdzie oznaczono go jako teren aktywności gospodarczej, obejmującej działalność usługowo-produkcyjną, składowanie i magazynowanie. Inwestorzy mają tu zapewniony dostęp do mediów, w tym energii cieplnej. Ponadto część obszaru BPPT, o powierzchni około 46 ha, włączono do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.