logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Inkubator przedsiębiorczości. Ostatnie prace. Raport nr 6
Trwa ostatni etap prac przy inkubatorze przedsiębiorczości w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Powstają drogi dojazdowe, a wewnątrz prowadzone są roboty wykończeniowe. Obiekt ma wspierać gospodarczy rozwój miasta i regionu, a szczególnie działalność tzw. start-up’ów - firm dopiero wchodzących na rynek.


Inkubator powstaje pomiędzy nowym centrum technologicznym, w którym ulokowały się firmy rozwijające nowe technologie i potężnym centrum logistycznym firmy Lidl. Inkubator będzie składał się z dwóch części: 3-kondygnacyjnej biurowej oraz parterowej hali, w której będą mogły funkcjonować nowe podmioty gospodarcze. Hala będzie podzielona na ponad 20 boksów. W budynku przewiduje się możliwość zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto planowany jest zakup wyposażenia, oprogramowania oraz sprzętu IT niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej infrastruktury.

Ostatnie prace

Wykonawcą prac budowlanych o wartości ponad 22 mln zł została firma „Lech”, która w przetargu przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Szacowany koszt całego projektu to 27 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to blisko 19 mln zł. Wzniesiona została konstrukcja budynku, wykonano elewację.  Równolegle prowadzone są prace wokół obiektu. Powstają nowe drogi dojazdowe i parking. Wykonawcę czeka również zagospodarowanie przyległego terenu zielenią. Wewnątrz obiektu prowadzone są prace wykończeniowe przy ścianach działowych, sufitach, posadzkach i instalacjach wewnętrznych. W budynku znajdować się będą optymalnie skomunikowane ze sobą powierzchnie biurowo-magazynowe oraz wspólne pomieszczenia socjalne, m.in.: wygodne szatnie i przestronna stołówka.

Obiekt zostanie oddany do użytku jesienią. Budynek magazynowo-biurowy o powierzchni 5000 m2 będzie dedykowany pod działalność start-upów, czyli firm wchodzących dopiero na rynek z nowymi pomysłami i technologiami.

Gospodarcze serce regionu

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny zajmuje powierzchnię 290,9 hektarów. Oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę. Przygotowując tereny dla inwestorów, pracownicy spółki podejmują szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury. Aktualnie oferuje około 62,5 ha wolnych terenów. BPPT dokonuje podziału gruntu w zakresie wielkości i kształtu działki zgodnie z wymaganiami Inwestora. Cały obszar Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdzie oznaczono go jako teren aktywności gospodarczej, obejmującej działalność usługowo-produkcyjną, składowanie i magazynowanie. Inwestorzy mają tu zapewniony dostęp do mediów, w tym energii cieplnej. Część firm uzyskała zwolnienie w podatku dochodowym w ramach objęcia działalności Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.