logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Inkubator przedsiębiorczości. Konstrukcja gotowa. Raport nr 5
Gotowa jest konstrukcja inkubatora przedsiębiorczości w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Zaczynają się prace wewnątrz budynku. Obiekt ma wspierać gospodarczy rozwój miasta i regionu, a szczególnie działalność tzw. start-up’ów - firm dopiero wchodzących na rynek.


Inkubator powstaje pomiędzy nowym centrum technologicznym, w którym ulokowały się firmy rozwijające nowe technologie i potężnym centrum logistycznym firmy Lidl. Inkubator będzie składał się z dwóch części: 3-kondygnacyjnej biurowej oraz parterowej hali, w której będą mogły funkcjonować nowe podmioty gospodarcze. Hala będzie podzielona na ponad 20 boksów. W budynku przewiduje się możliwość zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w tym  poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto planowany jest zakup wyposażenia, oprogramowania oraz sprzętu IT niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej infrastruktury. Więcej informacji o zakresie inwestycji znajduje się w „Raporcie nr 2”.

Zaawansowane prace

Wykonawcą prac budowlanych o wartości ponad 22 mln zł została firma „Lech”, która w przetargu przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Szacowany koszt całego projektu to 27 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to blisko 19 mln zł. Gotowa jest już murowana konstrukcja biurowca. Wstawiana jest stolarka okienna. Wkrótce rozpoczną się prace przy instalacjach wewnątrz budynku. Równocześnie budowana była stalowa konstrukcja  hali, która jest już zadaszona i zamontowano ściany z płyt warstwowych.

Obiekt zostanie oddany do użytku po wakacjach. Pełna oferta dla przedsiębiorców wraz z umową i możliwością jej zawarcia, będą przygotowane już w pierwszej połowie przyszłego. Budynek magazynowo-biurowy  o powierzchni 5000m2 będzie dedykowany  pod działalność start-upów, czyli firm wchodzących dopiero na rynek z nowymi pomysłami i technologiami.

Gospodarcze serce regionu

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny zajmuje powierzchnię 290,9 hektarów. Oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę. Przygotowując tereny dla inwestorów, pracownicy spółki podejmują szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury. Aktualnie oferuje około 62,5 ha wolnych terenów. BPPT dokonuje podziału gruntu w zakresie wielkości i kształtu działki zgodnie z wymaganiami Inwestora przy założeniu, że minimalna powierzchnia wyniesie 1 ha. Cały obszar Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdzie oznaczono go jako teren aktywności gospodarczej, obejmującej działalność usługowo-produkcyjną, składowanie i magazynowanie. Inwestorzy mają tu zapewniony dostęp do mediów, w tym energii cieplnej. Ponadto część obszaru BPPT, o powierzchni około 46 ha, włączono do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.