logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Eksperci od kruszyw i prefabrykatów stawiają na BPPT
Trwa budowa siedziby firmy El-Kajo we wschodnim sektorze Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Firma wyspecjalizowała się w produkcji kruszyw i prefabrykatów oraz przetwórstwie odpadów.


Inwestycja realizowana jest w rejonie ul. Hutniczej. Ten sektor Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego był do tej pory mniej intensywnie zagospodarowany. W czerwcu inwestor otrzymał pozwolenie na kilka inwestycji na swojej ponad 3-hektarowej działce, gdzie zlokalizował swój zakład. Firma zaplanowała w tej lokalizacji m.in. budowę budynku biurowego, budynku socjalno-wagowego, 3 hal namiotowych, 1 hali stalowej, instalacji do produkcji materiałów budowlanych oraz przetwarzania odpadów. Prace są mocno zaawansowane. Ukończona została konstrukcja hali. W stanie surowym jest również budynek biurowy.

Spółka EL-KAJO prowadzi działalność w obrębie produkcji materiałów budowlanych oraz gospodarki odpadami. Istnieje na polskim rynku już od ponad 30 lat. Specjalizuje się w zagospodarowaniu terenów zielonych, dróg, parkingów. Produkuje nowoczesne materiały budowlane, takie jak kruszywa drogowe czy prefabrykaty, mające szerokie zastosowanie w budownictwie. Modułowe bloki betonowe wykorzystywane są między innymi w gospodarstwach domowych, rolnictwie, jak i przemyśle (do budowy kompostowników, systemów gromadzenia i segregacji odpadów).

W najbliższych latach planowany jest dalszy rozwój tego sektora BPPT. Miasto złożyło między innymi wniosek o dofinansowanie z funduszy centralnych rozbudowy dróg w tej części miasta. Po uzyskaniu wsparcia planowane jest m.in. zlecenie budowy tak zwanej ulicy Grzybowej (pomiędzy Hutniczą i Nowotoruńską). Zapewni ona dojazd do nowych firm, które powstają w tej części parku. Więcej informacji o tych zadaniach znajduje się w tekście „Gospodarcze serce regionu czeka na rządowe fundusze

Największy park gospodarczy w regionie

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny zajmuje powierzchnię 290,9 hektarów. Oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę. Przygotowując tereny dla inwestorów, pracownicy spółki podejmują szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury. Aktualnie oferuje około 62,5 ha wolnych terenów. BPPT dokonuje podziału gruntu w zakresie wielkości i kształtu działki zgodnie z wymaganiami Inwestora przy założeniu, że minimalna powierzchnia wyniesie 1 ha. Cały obszar Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdzie oznaczono go jako teren aktywności gospodarczej, obejmującej działalność usługowo-produkcyjną, składowanie i magazynowanie. Inwestorzy mają tu zapewniony dostęp do mediów, w tym energii cieplnej. Ponadto część obszaru BPPT, o powierzchni około 46 ha, włączono do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.