logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dzień Osób z Niepełnosprawnościami
3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W Bydgoszczy podejmujemy szereg działań, by osoby z niepełnosprawnościami czuły się w mieście bezpiecznie i komfortowo. Życzenia złożył prezydent Rafał Bruski.


- Niepełnosprawność nie powinna wykluczać. Dlatego tak ważne jest, abyśmy rozumieli potrzebę skutecznego usuwania barier i wprowadzania zmian umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami aktywny udział w życiu społecznym na równi z innymi. Zapewnianie dostępności jest inwestycją w naszą wspólną przyszłość. To budowanie otwartego, przyjaznego świata, w którym każdego człowieka postrzega się przez pryzmat jego możliwości, a nie ograniczeń. Wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom, opiekunom oraz osobom, które swoimi codziennymi działaniami wspierają osoby z niepełnosprawnościmi składam życzenia wytrwałości i odwagi w dążeniu do zwiększenia niezależności i poprawy jakości życia. Niech realizacja marzeń i planów oraz osiąganie wyznaczonych celów będą wsparte nie tylko własną odwagą i konsekwencją, ale także poszanowaniem praw i powszechną życzliwością. Słowa uznania kieruję również do organizacji pozarządowych, placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych, wolontariuszy, a także ludzi dobrej woli, którzy angażują się w pomoc, służąc dobrą radą, akceptacją i życzliwym uśmiechem – mówi prezydent Rafał Bruski.

W Bydgoszczy podejmujemy wiele działań, które mają na celu dogodne poruszanie się po mieście osób z niepełnosprawnościami oraz likwidację barier architektonicznych. Wśród udogodnień są m.in.:

  • Sygnalizacja świetlna z dźwiękiem - sygnały dźwiękowe dla niewidomych oraz przyciski służące do wzbudzania sygnału zielonego przez pieszych
  • Dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych – wyposażanie przejść w nawierzchnie ryflowane (z wgłębieniami i wypustkami) w żółtym kolorze, ułatwiające orientację osobom niewidomym lub niedowidzącym
  • Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami - w Bydgoszczy znajduje się wiele, specjalnie oznakowanych, miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami w ścisłym centrum Bydgoszczy. Dodatkowo dostosowaliśmy oznakowanie „kopert" do obowiązujących przepisów (malowanie tła koperty na niebiesko) a w miarę możliwości terenowych poszerzamy „koperty" równoległe do 3,6m. W Strefie Płatnego Parkowania mamy już ponad 200 niebieskich kopert.
  • Obniżone krawężniki w obrębie przejść dla pieszych - takie działania są już w Bydgoszczy standardem przy remontach i nowych inwestycjach. Podobnie jak stosowanie płytek ostrzegawczych i kierunkowych przy przejściach dla pieszych i na przystankach
  • Urządzenia na chodniku - wszystkie urządzenia na chodniku, takie jak: barierki, słupki, znaki drogowe, kwietniki, ławki, reklamy itp. ustawiane są w taki sposób, aby nie utrudniały użytkowania przez pieszych, szczególnie przez osoby słabo lub niedowidzące.
  • Uwzględniając opinie osób z niepełnosprawnościami przygotowujemy się do wyznaczenia naziemnego przejścia dla pieszych na Wyżynach zamiast starej kładki. Zlecone zostały prace nad koncepcją poprawy dostępności ronda Jagiellonów.

Dostępna komunikacja miejska

100 % bydgoskich autobusów i 24% tramwajów jest przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, wszystkie autobusy i tramwaje wyposażone są w zapowiedzi głosowe. Wyznaczając dodatkowe przystanki komunikacji oraz wprowadzając ich nową lokalizację bierzemy pod uwagę głos pasażerów i stosujemy rozwiązania ułatwiające korzystanie z infrastruktury osobom z niepełnosprawnościami. Zwiększamy liczbę przystanków wyposażonych w płytki kierunkowe ułatwiające orientację osobom z dysfunkcją narządu wzroku. W Bydgoszczy mamy już ponad 300 takich przystanków, co stanowi około 35 % ich ogólnej liczby. Budujemy też przystanki wiedeńskie.  Po przebudowie placu Teatralnego podpisaliśmy umowę na dwa kolejne przy ulicy Gdańskiej.

Nowe inwestycje budowlane

Realizując miejskie inwestycje np. muzea, instytucje kultury, baseny, obiekty sportowe, place zabaw każdorazowo uwzględniamy w projektach budowlanych udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Także część mniejszych zadań, które zgłaszają sami mieszkańcy w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim skierowana jest do tych osób. W budynkach miejskich montowane są windy i podjazdy, na placach zabaw integracyjne urządzenia, przebudowujemy toalety.
Niespełna 2 lata temu oddaliśmy także nowoczesną salę dla niepełnosprawnych sportowców. Na co dzień z obiektu korzystają zawodnicy uprawiający różne dyscypliny w ramach Stowarzyszenia START – w sumie około 120 osób. Obiekty bydgoskiego Zawiszy od lat są przyjazne sportowcom niepełnosprawnym. Tutaj do najważniejszych zawodów przygotowują się polscy paralekkoatleci. Jednym z elementów rozwoju kompleksu sportowego przy ul. Gdańskiej było wybudowanie sali podnoszenia ciężarów. Nowy obiekt powstał w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej już siłowni, z której na co dzień korzystają sztangiści CWZS Zawisza.

Mapa przyjaznych miejsc

We współpracy z bydgoskimi uczniami przygotowano zestawienie miejsc przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami. Przez dwa lata nauczyciele i uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 odwiedzali instytucje kulturalne i publiczne, sklepy i restauracje itp. Na podstawie własnych doświadczeń stworzyli mapę, w której prezentują miejsca przyjazne osobom z niepełnosprawnościami. Przygotowany materiał może również służyć jako przewodnik dla niepełnosprawnych turystów, którzy postanowili odwiedzić nasze miasto. Na mapie znajduje się kilkadziesiąt miejsc związanych ze sportem i rekreacją, rozrywką i kulturą, usługami i gastronomią, handlem, zdrowiem, komunikacją.

Za życiem

Bydgoszcz przystąpiła do II edycji Kompleksowego Programu dla rodzin „Za życiem” skierowanego do rodzin dzieci z niepełnosprawnością. Łączna kwota wsparcia wynosi ponad 8 mln w latach 2022-2026.
Program skierowany jest do dzieci od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, do rodzin dzieci z niepełnosprawnością, do dzieci od narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku od 0-3 lat. Dziecko zgłaszane do programu musi być mieszkańcem Bydgoszczy lub uczęszczać do żłobka lub przedszkola na terenie miasta. Zajęcia terapeutyczne będą odbywały się w różnych częściach miasta.

Dzieci z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać ze wsparci fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, terapeutów SI, wczesnego wspomagania rozwoju. Ze wsparcia będą mogli skorzystać również rodzice. W pierwszej edycji programu „Za życiem” ze wsparcia skorzystało ok. 200 dzieci z niepełnosprawnością. Kwota przeznaczona na to zadanie wyniosła ponad 2,5 mln złotych. Druga edycja przynosi znaczący wzrost – w latach 2022-2026 na program przewidziano ponad 8 mln złotych. W Bydgoszczy realizację programu koordynuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na 1.

Warto wiedzieć:

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób niepełnosprawnych i zachęcanie nas wszystkich do działań na rzecz pełnej ich realizacji. Są okazją do zwiększania świadomości społeczeństwa o potrzebach i korzyściach płynących z pełnego uczestnictwa osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w każdej sferze życia społecznego, gospodarczego czy politycznego.