logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dystrybucja tabletek jodku potasu w przypadku zagrożenia radiacyjnego
Miasto przyjęło tabletki jodku potasu oraz wyznaczyło punkty dystrybucji w szkołach podstawowych. Otwarcie i dystrybucja tabletek nastąpi wyłącznie w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego.


Informujemy, że miasto Bydgoszcz przyjęło do swoich magazynów tabletki jodku potasu. Wcześniej przekazaliśmy do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego listę punktów dystrybucji na terenie Bydgoszczy (47 punktów zlokalizowanych w szkołach podstawowych).

Sytuacja radiacyjna jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki, która podkreśla, że w tej chwili takie zagrożenie nie występuje.

Otwarcie punktów i dystrybucja tabletek nastąpi wyłącznie w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, po decyzji władz centralnych o konieczności wydawania tabletek z jodkiem potasu mieszkankom i mieszkańcom. Do czasu wydania takiego komunikatu przez władze centralne, punkty będą nieczynne.