logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Duży remont na ul. Magnuszewskiej
Drogowcy przygotowują się do remontu ul. Magnuszewskiej i kolejnego odcinka ul. Nowotoruńskiej. To uzupełnienie wcześniej prowadzonych inwestycji. Na Wyżynach modernizowane będą również chodniki i zatoki autobusowe.


Prace na Magnuszewskiej zakładają przede wszystkim wymianę nawierzchni na obu jezdniach. Dodatkowo zmodernizowane zostaną zatoki autobusowe, które zostaną wyłożone trwałą kamienną kostką rzędową. Peron w kierunku ul. Wojska Polskiego zostanie też wydłużony. W trakcie prac jedna jezdnia będzie wyłączona z ruchu, na drugiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Odnowione zostanie oznakowanie poziome. Roboty zajmą około 2 miesięcy. Obecnie trwa przetarg, w którym wyłoniony zostanie wykonawca prac.

Na Wyżynach w ostatnich latach przebudowaliśmy sąsiadujące z ulicą Magnuszewską skrzyżowania. Na połączeniu z Wojska Polskiego zamontowaliśmy sygnalizację, a na styku z ulicą Glinki i Gniewkowską zbudowaliśmy rondo. Wzdłuż ulicy powstała też bezpieczna droga rowerowa.
Latem planowane jest również rozpoczęcie prac na ulicy Nowotoruńskiej od ul. Toruńskiej w kierunku Kazimierza Wielkiego. To uzupełnienie remontu z ubiegłego roku, kiedy wymieniona został nawierzchnia bezpośrednio przed skrzyżowaniem.

Przygotowywane są też kolejne remonty. Zlecona zostało przygotowanie niezbędnej dokumentacji do poszerzenia następnego odcinka ul. Pod Skarpą pomiędzy osiedlami Eskulapa i Przylesie. Planowana jest również wymiana nawierzchni na ul. Stawowej pomiędzy nowym rondem na styku z ul. W. Broniewskiego, a ulicą J. Schulza.

W tym roku ze środków na remonty i modernizację planowane są również wspólne zadania z innymi podmiotami, które mają poprawić obsługę terenów inwestycyjnych, gdzie lokowane są nowe firmy i intensywna zabudowa mieszkaniowa.