logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dodatki do ogrzewania. Wnioski, terminy, zasady
Od środy, 21 września br. przyjmowane są wnioski na jednorazowe dodatki dla osób ogrzewających domy pelletem, drewnem, gazem LPG lub opałem. Dodatki wynoszą od 500 do 3 tys. Zł. Warto pamiętać, że źródło ciepła musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


Każde gospodarstwo domowe może ubiegać się tylko o jeden dodatek do ogrzewania. Znaczenie ma tu źródło ciepła zgłoszone na deklaracji do CEEB, wykazane jako główne.

Terminy przyjmowania wniosków
Wnioski o dodatki energetyczne dla gospodarstw domowych ogrzewających swoje domy pelletem drzewnym, gazem skroplonym LPG, drewnem kawałkowym lub paliwem opałowym przyjmowane są w terminie: 21 września – 30 listopada 2022r. Termin rozpatrzenia wniosków wynosi 30 dni. Od 17 sierpnia do 30 listopada przyjmowane są także wnioski na dodatek węglowy.Termin rozpatrywania wniosków na dodatek węglowy uległ wydłużeniu do 60 dni.

Kto może składać wnioski

O dodatek może ubiegać się każde gospodarstwo domowe, którego źródłem ogrzewania jest:

 • Pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy. Dodatek wynosi 3.000 zł
 • Drewno kawałkowe. Dodatek wynosi 1.000 zł
 • Olej opałowy. Dodatek wynosi 2.000 zł
 • LPG. Dodatek wynosi 500 zł. Uwaga! dodatek nie jest wypłacany gospodarstwom wykorzystującym gaz ziemny sieciowy.
 • Węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek wynosi 3.000 zł.

Wypłata jest niezależna od osiąganych dochodów. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest zgłoszenie lub wpisanie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku. W przypadku zawiadomienia po tej dacie o świadczenie to mogą ubiegać się tylko te osoby, które dokonały wpisu po raz pierwszy.

Obowiązuje zasada: jeden dodatek na jeden adres. Oznacza to, że rodziny zamieszkujące w tym samym budynku, pod tym samym adresem, mogą otrzymać jedno świadczenie. Lokale mieszkalne muszą być wyodrębnione.

Gdzie składać wnioski o dodatek
W Bydgoszczy wnioski o dodatki przyjmuje Wydział Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy. Główny punkt przyjęć wniosków znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 65 na parterze – główne wejście do budynku. Wnioski można składać także online przez ePUAP. Instrukcja postępowania TUTAJ. Godziny otwarcia:

 • w poniedziałek, środę, czwartek  w godzinach od 8.00 – 16.00
 • we wtorek w godzinach 8.00 – 18.00
 • w piątek w godz. 8.00 – 14.00

WNIOSEK  O DODATEK DO DREWNA, LPG LUB OPAŁU DO POBRANIA TUTAJ.
WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY DO POBRANIA TUTAJ.

Co zawrzeć we wniosku:

 

 • Organ, do którego kierowany jest wniosek: Prezydent Miasta Bydgoszczy, UMB Wydział Świadczeń Rodzinnych
 • Dane wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego
 • Adres i miejsce zamieszkania
 • Nr rachunku bankowego
 • Informacje o głównym źródle ciepła i rodzaju wykorzystywanego paliwa
 • Oświadczenia potwierdzające, że wymienione we wniosku osoby są członkami gospodarstwa domowego wnioskodawcy; o nieskorzystaniu z dodatku węglowego (dotyczy również złożenia wniosku o niego); o nieskorzystaniu z zakupu węgla po ustawowej cenie gwarantowanej - złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej.