logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Darmowa pomoc prawna od września stacjonarnie
Od 1 września wznowiliśmy stacjonarną działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Adwokaci i radcy prawni udzielają porad na: oś. Leśnym, Bartodziejach, Wyżynach, Wilczaku i w Fordonie. Obowiązują zapisy.


W Bydgoszczy działa 14 punktów, w których udzielane są nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne porady obywatelskie i nieodpłatna mediacja. Od 1 września br. poradnictwo będzie odbywać się stacjonarnie, w punkcie.

Ta forma pomocy kierowana jest do osób, które nie są w stanie z własnych środków opłacić kosztów udzielanej pomocy prawnej, osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się.

Nieodpłatna pomoc prawna (NPP) obejmuje wsparcie w zakresie: prawa administracyjnego, budowlanego, cywilnego, gospodarczego, karnego i wykroczeń, lokalowego, medycznego,  podatkowego i skarbowego, prawa pracy,  rodzinnego i opiekuńczego, spadkowego i majątkowego, celnego, dewizowego i handlowego, podatkowego,  a także w zakresie  prowadzonej działalności gospodarczej, ubezpieczeń społecznych i upadłości konsumenckiej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (NPO) obejmuje wsparcie dotyczące porad dla osób zadłużonych, z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja dotyczy: polubownych metod rozwiązywania sporów. Istnieje możliwość przygotowania projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji lub wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej, przeprowadzenia mediacji lub  udzielenia pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Wszystkie osoby, które chcą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, proszone są o umówienie wizyty pod nr tel. 52 585-88-22 lub elektronicznie na stronie: np.ms.gov.pl/zapisy

Rejestracja telefoniczna jest czynna:

 • w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 9 - 14.30
 • we wtorki w godz. 9-16
 • w piątki w godz. 900 – 1230

Lista punktów i godziny funkcjonowania:

 1. NPP ul. 11 Listopada 15, godz. 7 – 11
 2. NPP ul. 11 Listopada 15, godz. 11 –15
 3. NPP ul. 11 Listopada 15, godz 15-19
 4. NPP ul. Gajowa 94, godz.  8-12
 5. NPO  ul. Boya-Żeleńskiego 18, godz. 8-12
 6. NPP ul. Boya-Żeleńskiego 18, godz. 12- 16
 7. NPP ul. Boya-Żeleńskiego 18, godz. 8- 12
 8. NPO ul. Boya-Żeleńskiego 18, 12 – 16
 9. NPO ul. Boya-Żeleńskiego 18, 16- 20
 10. NPP ul. Boya-Żeleńskiego 18 16- 20
 11. NPO ul. Słoneczna 19 (wejście od ul. Barwnej 14), pn - wt: 8-12, śr, czw, pt: 7 – 11
 12. NPP ul. Słoneczna 19 (wejście od ul. Barwnej 14), pn-wt: 12- 16, śr, czw, pt: 11 – 15
 13. NPP ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 13, godz. 8 - 12
 14. NPP ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 13, godz. 12- 16.

Szczegółowe informacje na: www.bydgoszcz.pl/miasto/pomoc-prawna/