logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bezpieczniej na Bielawach
Na Bielawach zlecamy kolejne zadania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Trwa przebudowa niebezpiecznego przejścia przez ulicę M. Ogińskiego, przy stadionie Polonii. Powstanie także odcinek drogi rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich - od ronda Wielkopolskiego w kierunku ul. Jastrzębiej.


W tym tygodniu rozpoczęły się prace przy zwężeniu ulicy Ogińskiego na wysokości wieżowca UKW (dawny akademik). W tym miejscu wytyczone zostaną docelowo dwa pasy ruchu zamiast istniejących trzech. To rozwiązanie zalecane przez ekspertów od bezpieczeństwa ruchu i rekomendowane od ubiegłego roku przez Ministerstwo Infrastruktury. Obecnie dąży się do stosowania jak najkrótszych przejść dla pieszych. Ich długość pomiędzy krawędziami jezdni nie powinna być większa niż 7 metrów. Rozwiązanie na ulicy M. Ogińskiego do realizacji jako jeden z priorytetów wytypował Zespół do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace zakończą się jeszcze w tym miesiącu.

Równocześnie zlecane jest wydłużenie drogi dla rowerów przy ul. Powstańców Wielkopolskich od ronda Wielkopolskiego w kierunku ul. Jastrzębiej. Obecnie trwa procedura związana z wyborem wykonawcy zadania. To zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w trakcie głosownia na Bydgoski Budżet Obywatelski. Docelowo ścieżka będzie mogła zostać wydłużona w kierunku Bartodziejów.

W poprzednich latach w tej części miasta doświetlone zostały między innymi przejścia dla pieszych. Przebudowano również skrzyżowanie ul. Powstańców Wielkopolskich z ul. J. Niemcewicza tworząc estetyczną przestrzeń dla pieszych. Planowane są kolejne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo pieszych m.in. budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Powstańców Wielkopolskich na wysokości ogrodu botanicznego. Trwa aktualizacja dokumentacji niezbędnej do budowy ciągu rowerowego wzdłuż ulic Z. Krasińskiego- R. Markwarta- S. Moniuszki- M. Curie-Skłodowskiej.