logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nie jesteśmy leniwi, kosimy z głową
Za kilka dni zakończymy wiosenne koszenie w mieście. Nadal stosujemy zasadę, by kosić jak najrzadziej i tylko tam, gdzie jest to konieczne. Na 20 hektarach tworzymy miejskie łąki kwietne, które cieszą nie tylko oko, ale także owady zapylające.


Zmiany w zarządzaniu miejską zielenią są konsekwentnie realizowane od 2020 roku. Pierwsze koszenie w tym roku rozpoczęło się na początku maja. Podobnie jak w roku ubiegłym  zaplanowaliśmy tylko trzy koszenia. Prace obejmują 453 hektary zieleni. Nadal stosujemy zasadę, by kosić jak najmniej i tylko tam, gdzie to konieczne. Wyższe trawniki znakomicie zatrzymują wodę. W czasie ulewnych deszczy działają jak gąbka. Rzadsze przycinanie trawników pozytywnie wpływa na różnorodność biologiczną – pojawiają się inne gatunki roślin i zwierząt, w tym owadów, które mają lepsze warunki do bytowania.

Ponadto wytypowaliśmy ponad 20 ha trawników, w których koszenie chcemy ograniczyć do minimum. To w tych miejscach powstają naturalne zbiorowiska roślin, przekształcające się w miejskie łąki kwietne. Wczesną wiosną widzimy na nich żółte dywany mniszków lekarskich, a w czerwcu bujnie kwitnące maki, chabry, czy stokrotki. Ponadto rośliny te sprzyjają zmniejszaniu hałasu i pochłanianiu zanieczyszczeń z transportu. Te oazy zieleni będących siedliskiem drobnych zwierząt kosimy tylko raz w roku, na jesień.Pomysł łąk kwietnych w mieście spodobał się mieszkańcom, którzy sami proponują podobne rozwiązania w nowych miejscach m.in. w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku możemy zobaczyć efekt wysianej w ubiegłym roku łąki przy pętli tramwajowej na ul. Wyścigowej. Łąka jest alternatywą dla miejskich trawników. Zapewnia zwiększenie różnorodności gatunkowej roślin, jest także domem dla setek owadów i drobnych zwierząt. Łąka poprawia też estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem.

Kiedy kosimy częściej?
Są jednak miejsca, które wymagają odpowiednio większej pielęgnacji. Do takich miejsc można zaliczyć pobliże skrzyżowań, przejść dla pieszych czy przejazdów tramwajowych, czyli miejsca, w których bujna roślinność mogłaby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców. Większym zakresem pielęgnacji objęte są też tzw. tereny zieleni reprezentacyjnej, np. Wyspa Młyńska czy Park Kochanowskiego. Wynika to ze względów estetycznych i utrzymania odpowiednich standardów tych miejsc. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku terenów poinwestycyjnych, gdzie ze strony inwestora wymagana jest większa pielęgnacja zieleni w okresie początkowym.

Gdzie rosną łąki kwietne?  
W Bydgoszczy założyliśmy łąki w parkach: Jana Kochanowskiego, W. Witosa, przy głównych arteriach: ul. Wyszyńskiego, Solskiego. Bydgoszczanie w głosowaniu na Bydgoski Budżet Obywatelski wzbogacili łąkami kwietnymi park nad Starym Kanałem Bydgoskim oraz pętlę tramwajową na ul. Wyścigowej. Na łące posiane są m.in.: cykoria podróżnik, kąkol polny, komonica zwyczajna, wiechlina łąkowa, szałwia łąkowa, świerzbnica polna, chaber driakiewnik, dziurawiec zwyczajny, złocień polny oraz ślaz dziki.