logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Drzewa pomnikowe w lepszej kondycji
Zlecamy prace związane z ochroną drzew, które są pomnikami przyrody. Wiekowe drzewa wymagają indywidualnego podejścia – dostosowanych do ich potrzeb cięć sanitarnych, korekcyjnych, usunięcia jemioły oraz zamontowania wiązań elastycznych. Zabiegi mają poprawić kondycję i statykę wiekowych drzew.


Stare, duże drzewa wymagają specjalnej troski. Na liście pomników przyrody wymagających pilnych działań jest ok. 40 drzew. To klony, buk, dęby, wiązy, topola, platan, wierzba oraz aleja jarzębów szwedzkich przy ul. K. Szymanowskiego.

Z przeprowadzonych w maju tego roku oględzin wynika, że 27 jarzębów rosnących w alei, tuż za bazyliką jest w złej kondycji. Drzewa są osłabione i zamierają. Część okazów „walczy” z osłabieniem i u podstawy korony wypuszcza nowe pędy. W takiej sytuacji, zamierzamy usunąć posusz i dać drzewu czas na wytworzenie korony wtórnej.  
To jedyna szansa na uratowanie tych okazów.  Na pozostałych drzewach planowane są cięcia sanitarne, mające na celu wzmocnienie roślin.

Zakres zabiegów ochronnych dostosowany jest do faktycznych potrzeb i stanu zdrowotnego konkretnych drzew. Przykładowo charakterystyczny dąb szypułkowy, rosnący na Rondzie Grunwaldzkim zostanie objęty cięciami sanitarnymi i korekcyjnymi. Ponadto zostanie przeprowadzona kontrola gałęzi oraz wiązań elastycznych. W ten sposób chcemy przedłużyć jego żywotność. Wiązania elastyczne pojawią się także na buku rosnącym na terenie Najwyższej Izby Kontroli przy Wałach Jagiellońskich oraz wiązie syberysjkim rosnącym w ogrodzie botanicznym UKW.

Z części drzew zostanie usunięta jemioła, półpasożyt, który atakuje osłabione drzewa. W ramach działań pielęgnacyjnych planuje się usunięcie jemioły z klonów srebrzystych przy ul. Pomorskiej i Kopernika, w parku nad Starym Kanałem Bydgoskim oraz z wierzby białej przy ul. Ociepki.

Zabiegi na drzewach pomnikowych wymagają wiedzy specjalistycznej i doświadczenia w zakresie zasad realizacji cięć i montażu wiązań elastycznych. Zlecone prace wykonają profesjonalni arboryści. Zgodnie z harmonogramem, działania pielęgnacyjne mają zostać zakończone do końca września.

W Bydgoszczy znajdują się obecnie 103 pomniki przyrody. Drzewami opiekują się pracownicy Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej UMB.