logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoska konferencja o przyszłości energetycznej
Miasto Bydgoszcz oraz Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” są organizatorami konferencji na temat transformacji energetycznej i gospodarowania energią w gminach, która odbędzie się w Młynach Rothera w dniu 8 listopada 2022 roku. Druga edycja konferencji energetycznej cieszy się dużym zainteresowaniem. Swój udział w wydarzeniu potwierdziło 50 samorządowców z całej Polski.


Konferencja skierowana do samorządów lokalnych poświęcona będzie roli gmin w transformacji energetycznej, a zwłaszcza stojących przed nimi celów i wyzwań w obliczu nowej sytuacji geopolitycznej oraz rosnących cen energii. Podczas wydarzenia planowana jest także dyskusja na temat sytuacji na rynku energii i jej wpływu na budżety samorządów. Podczas konferencji wystąpi także przedstawiciel Związku Miast Polskich Andrzej Porawski, a samorządowców w Bydgoszczy powita prezydent Rafał Bruski. W programie także zwiedzanie nowej instytucji kultury w Młynach Rothera.

Osobny panel dotyczący rozwijania energetyki obywatelskiej obejmował będzie sesję stolikową, podczas której zaprezentowane zostaną dobre praktyki z tego zakresu. W drugiej części konferencji uczestnicy dyskutować będą o możliwościach osiągnięcia celu neutralności klimatycznej w Polsce do 2050 roku oraz rozwoju energetyki obywatelskiej.

Przedstawiciele miast i gmin mogą rejestrować się na konferencję za pośrednictwem formularza rejestracji on-line.

Udział w konferencji przedstawicieli samorządów lokalnych jest bezpłatny, natomiast koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia będą przyjmowane do ich wyczerpania.

Program spotkania do pobrania TUTAJ.