logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bulwary Brdy dla pieszych i rowerzystów. Ruszają pierwsze prace. Raport nr 2
Podpisaliśmy umowę z wykonawcą na gruntowną modernizację kolejnego odcinka bulwarów. W najbliższych dniach między mostem Bernardyńskim, a ulicą Uroczą rozpocznie się budowa ścieżki rowerowej, chodnika, miejsca do cumowania łodzi i tarasu widokowego, nie zabraknie nowej zieleni i elementów małej architektury. Wartość umowy to ponad 8 mln zł.


Zakres prac obejmie tereny od mostu Bernardyńskiego, pod którym powstanie ścieżka piesza i rowerowa. Przy dawnej przystani wioślarskiej zaprojektowano nową, szerszą kładkę. Droga rowerowa pomiędzy kładką i ul. Uroczą będzie rozdzielona od bulwaru pasem zieleni urządzonej. Planowany obecnie do rewitalizacji odcinek od strony wody kończy się przy dawnym klubie rozrywkowym.

W ramach zadania powstanie też miejsce do cumowania małych jednostek na wysokości szpitala, parking dla rowerów, taras widokowy oraz szereg nowych nasadzeń (ok. 500 metrów kwadratowych nowych roślin). Bulwar będzie wyposażony w elementy małej architektury nowe ławki i kosze oraz oświetlenie.

Wykonawcą będzie firma Kormost S.A. z Bydgoszczy, wyłoniona w drodze przetargu. W ramach podpisanej umowy będzie odpowiedzialna za przebudowę bulwarów na odcinku od mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej.

Prace ruszą w najbliższych dniach, zgodnie z umową wykonawca ma 7 miesięcy na realizację zadania. Część prac uzależniona będzie jednak od poziomu wody w rzece. W ramach inwestycji umocnione zostanie również nabrzeże Brdy, co poza aspektem estetycznym zwiększy także bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Umocnienie zostanie zrealizowane jako częściowo skarpowe, a częściowo pionowe w postaci stalowej ścianki szczelnej zwieńczonej żelbetowym oczepem.
Na zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie ponad 4,7 mln zł. Wcześniej projekt był przedmiotem intensywnych konsultacji m.in. ze środowiskami rowerowymi.

Trwają przygotowania do zlecenia prac na kolejnym odcinku bulwarów od ul. Krakowskiej w kierunku mostu Kazimierza Wielkiego.  Miasto na ten cel pozyskało środki z funduszy centralnych w kwocie 30 mln zł. W najbliższym czasie zlecimy to zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Bydgoszczanie w czasie konsultacji dotyczących najważniejszych zadań inwestycyjnych wskazali dalszą rewitalizację bulwarów jako jeden z miejskich priorytetów.

Nowa inwestycja w liczbach:
•    Długość modernizowanego bulwaru – 270 m
•    Powierzchnia rewitalizowanego terenu – 8849 m2
•    Długość kładki przy dawnej przystani – 12,6 m
•    Powierzchnia nowych nasadzeń zieleni – 500 m2