logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Centrum Rozwoju. Prace zakończone. Raport nr 8
Zakończył się ostatni etap prac przy tak zwanym inkubatorze przedsiębiorczości w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Obiekt jest obecnie wyposażany m.in. w meble. Nadano mu również nową nazwę: Centrum Rozwoju. Jest to miejsce, którego celem jest wspieranie gospodarczego rozwoju miasta i regionu, a szczególnie działalności tzw. start-up’ów - firm dopiero wchodzących na rynek.


Centrum Rozwoju (inkubator przedsiębiorczości) powstało pomiędzy Centrum Technologicznym, w którym ulokowały się firmy rozwijające nowe technologie i potężnym centrum logistycznym firmy Lidl. Obiekt składa się z dwóch części: 3-kondygnacyjnej biurowej oraz parterowej hali, w której będą funkcjonować nowe podmioty gospodarcze. Hala jest podzielona na ponad 20 boksów. Budynek dostosowany jest również do funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. W chwili obecnej montowane jest wyposażenie biur oraz części wspólnych. Zakupiono również oprogramowanie oraz sprzęt IT niezbędny do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej infrastruktury.

Ostatnie prace

Wykonawcą prac budowlanych o wartości ponad 22 mln zł została firma „Lech”, która w przetargu przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Koszt całego projektu to 27 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to blisko 19 mln zł. Wzniesiona została konstrukcja budynku, wykonano elewację, zakończono również prace wokół obiektu. Powstały nowe drogi dojazdowe i duży, wygodny parking. Przyległy teren zagospodarowano zielenią. W budynku znajdują się optymalnie skomunikowane ze sobą powierzchnie biurowo-magazynowe oraz wspólne pomieszczenia socjalne, m.in.: wygodne szatnie i przestronna stołówka.

Obiekt jest już oddany do użytku, a w chwili obecnej umowy podpisują pierwsi najemcy. Budynek magazynowo - biurowy o powierzchni 5000 m2 jest dedykowany pod działalność start-upów, czyli firm wchodzących dopiero na rynek z nowymi pomysłami i technologiami.

Gospodarcze serce regionu

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny zajmuje powierzchnię 290,9 hektarów. Oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę. Przygotowując tereny dla inwestorów, pracownicy spółki podejmują szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury. Aktualnie oferuje około 62,5 ha wolnych terenów. BPPT dokonuje podziału gruntu w zakresie wielkości i kształtu działki zgodnie z wymaganiami Inwestora. Cały obszar Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdzie oznaczono go jako teren aktywności gospodarczej, obejmującej działalność usługowo-produkcyjną, składowanie i magazynowanie. Inwestorzy mają tu zapewniony dostęp do mediów, w tym energii cieplnej. Część firm uzyskała zwolnienie w podatku dochodowym w ramach objęcia działalności Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.