logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 26 września 2023 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 25 września 2023 r. do godz. 600 dnia 26 września 2023 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 9 zgłoszeń w tym 3 pożary, 5 miejscowych zagrożeń, 1 alarm fałszywy.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 19 (Miasto Bydgoszcz – 15, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 1, Gmina Koronowo – 0, Gmina Sicienko – 0, Gmina Dobrcz – 3).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: bez awarii.

7. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 151 cm (-4), Brda stan 148 cm (+2);

8. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 267 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 9 zgłoszeń;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 119 interwencji;
3. 986 – Straż Miejska – 87 zgłoszeń, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 5;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 52 zgłoszenia w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 16 zgłoszeń w tym:
awaria oświetlenia dróg – 3, awaria sygnalizacji świetlnej – 1, planowane prace w infrastrukturze – 7, uszkodzone znaki drogowe – 3, wypadki problemy komunikacyjne – 1, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 1;

b) inne zagrożenia – 14 zgłoszeń w tym:
• weterynaria – 6 (martwe zwierzęta – 2, ranne ptaki – 3, roje owadów – 1);
• zagrożenia – 6 (zagrożenia pożarowe – 5, zdarzenia z monitoringu – 1);
• żywiołowe – 2 (zagrożenia związane z drzewami – 2);

c) inne działania – 22 zgłoszenia w tym:
• ostrzeżenia – 0 (RTV + prasa – 0, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 0);
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 4;
• OKB – potwierdzenia gotowości – 1;
• planowane i awaryjne wyłączenia prądu (wentylowani) – 16;
• zgromadzenia publiczne – 1 (zgłoszenia zgromadzeń – 1).

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego