DODATKOWE INFORMACJE

W PRZYPADKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ PODPISANE PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

tel. 52 58 59 445

email: wolontariat@um.bydgoszcz.pl

W temacie emaila proszę umieścić: REKRUTACJA „MŁODZI ZDOLNI KOMPETENTNI WOLONTARIUSZE”

 

REGULAMIN PROJEKTU

Zmiany w regulaminie.