logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Publikacja ofert realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej oraz integracji osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty dostępne są TUTAJ

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonych oferty należy kierować do Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bzs@um.bydgoszcz.pl w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.