logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Konkurs na projekty promocyjne i współpracę międzynarodowąPo raz siódmy zapraszamy do ubiegania się o miejskie środki finansowe na realizację projektów, które mają szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej Bydgoszczy. Na realizację projektów miasto przeznaczy 100 tys. zł

Wsparcie uzyskać mogą projekty o charakterze międzynarodowym, które koncentrują się na współpracy z miastami partnerskimi, z krajami, których honorowe przedstawicielstwa dyplomatyczne mają siedzibę w Bydgoszczy, a także integrujące cudzoziemców zamieszkałych na terenie naszego miasta.

Na dodatkowe punkty liczyć mogą również wnioski uwzględniające w projekcie tematykę obchodów „100-lecia Powrotu Bydgoszczy do Polski”, a także zakładające współpracę z Polonią.

Przedsięwzięcia, które uzyskają dofinansowanie, powinny być zrealizowane do 30 listopada 2020 roku. Maksymalny poziom środków promocyjnych miasta nie może być wyższy niż 80% kosztów całego projektu, a kwota dofinansowania nie może przekroczyć 10.000 zł brutto na jeden współfinansowany projekt. Maksymalna łączna kwota środków finansowanych na realizację projektów wynosi 100.000 zł.

Termin składania wniosków upływa 21 lutego 2020 roku o godzinie 13:00. Komplet dokumentów należy złożyć: osobiście w Biurze Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, pokój 106A lub przesłać pocztą z widocznym dopiskiem na kopercie „WNIOSEK PROMOCYJNY – WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA” na adres korespondencyjny Urząd Miasta Bydgoszczy, Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz lub też pocztą elektroniczną na adres: bp@um.bydgoszcz.pl z tematem wiadomości „WNIOSEK PROMOCYJNY – WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA”. 

Pliki do pobrania:

Oświadczenie

Wniosek

Regulamin

Kryteria

Wykaz projektów zrealizowanych