logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Policzmy się dla Polski1 kwietnia ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. To ogólnopolskie badanie, które wykonuje się raz na 10 lat, z obowiązkowym udziałem wszystkich obywateli.Zapraszamy mieszkańców, którzy jeszcze nie spisali się w tegorocznym spisie powszechnym, do dokonania samospisu w punktach mobilnych. Czekamy na Was codziennie w różnych częściach miasta.

W tym tygodniu rachmistrzowie będą dostępni w następujących miejscach: 

  • 16 września (czwartek), godz. 10-17 / OSOWA GÓRA, ul. Dolna Waleniowa 1b
  • 17 września (piątek), godz. 8-14 / FORDON, targowisko przy ul. Pelplińskiej
  • 18 września (sobota), godz. 12-17 / CZYŻKÓWKO, skwer Siedlecka/Wrzosowa/Byszewska
  • 18 września (sobota), godz. 7.30-13 / WYŻYNY, targowisko przy Modrakowej
  • 19 września (niedziela), godz. 8-13 / WYŻYNY, giełda przy ul. Glinki
  • 24 września (piątek), godz. 8-14 / FORDON, targowisko przy ul. Pelplińskiej

Do spisu potrzebny jest PESEL i nazwisko rodowe (panieńskie) matki osoby spisującej.
W czasie spisu możesz spisać wszystkie osoby zamieszkałe pod danym adresem na dzień 31.03.2021.
Jeżeli chcesz skorzystać ze stanowiska do samospisu w Urzędzie Miasta Bydgoszczy to wcześniej zadzwoń na numer 52 58 58 021 i umów się na konkretny dzień i godzinę.
Na umówiony samospis w Urzędzie przyjdź punktualnie (nie wcześniej).
Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
Uwaga! Od maja rachmistrzowie rozpoczynają spisy telefonicznie.
Gdy rachmistrz zatelefonuje do Ciebie, na telefonie wyświetli się numer 22 828 88 88. Jeśli nie odbierzesz, otrzymasz wiadomość SMS z kodem. Możesz oddzwonić do rachmistrza podając ten kod lub jak  najszybciej spisać się samodzielnie.

Narodowy Spis Powszechny trwa już od 1 kwietnia, a kończy się 30 września 2021. W maju do spisu dołączą rachmistrzowie, którzy zaczną przeprowadzać wywiady telefoniczne.

Spisać się możemy (a nawet powinniśmy) samodzielnie - przez Internet, poprzez stronę Głównego Urzędu Statystycznego https://spis.gov.pl/ lub telefonicznie, dzwoniąc na infolinię: 22 279 99 99.

Możemy też skorzystać ze stanowisk komputerowych punktów do samospisu, które zostały utworzone na terenie miasta z myślą o mieszkańcach nieposiadających dostępu do komputera czy Internetu. 

Ważne, żeby przyjść tam w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu takiej wizyty.

Punkty do samospisu na terenie Bydgoszczy są dwa:

•  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
    ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3
    I piętro, pokój nr 12
    tel. 539 671 457
    godz: pn-pt 7:00 – 15:00, wt do godz. 18:00

 • Urząd Miasta Bydgoszczy
    ul. Jezuicka 1
    sala nr 03 (wejście do Ratusza od ul. Farnej)
    tel.: 52 58 58 021
    godz:  pn, śr, czw 8:00-15:30
              wt 8:00-17:30
              pt 8:00-13:30

W razie braku naszej inicjatywy, od maja będą kontaktować się z nami rachmistrzowie dzwoniąc z numeru 22 828 88 88. Udzielenie im informacji jest obowiązkowe.

Jeśli posiadasz telefon/tablet/komputer z dostępem do internetu, wejdź na stronę spis.gov.pl i uważnie wypełnij formularz.

1.    Czytaj pytania uważnie i bez pośpiechu;
2.    Sprawdź dokładnie zaznaczone odpowiedzi i wpisane informacje, zanim przejdziesz na kolejną stronę formularza;
3.    Zastanów się, czy na pewno wpisałeś/aś współmieszkańców, zwłaszcza dzieci i osoby przebywające za granicą, ale nadal zameldowane pod Twoim adresem;
4.    Osoby pełnoletnie, których nie spisałeś/aś, mogą to zrobić same. Poinformuj je o tym;
5.    Jeśli zostałeś/aś wpisany/a do formularza przez współmieszkańca (np. małżonka), Twoje dane są już w systemie, tzn. że nie musisz się już logować do aplikacji spisowej;
6.    Pamiętaj! Jeśli na końcu spisu potwierdzisz poprawność przekazywanych danych, po zamknięciu aplikacji nie będzie możliwości ich poprawienia.

Jeśli NIE posiadasz urządzenia z dostępem do internetu, wybierz bezpieczny spis przez telefon - zadzwoń pod spisową infolinię 22 279 99 99.

Możesz też skorzystać z gminnego stanowiska do samospisu, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty. Pamiętaj jednak o pandemii i aktualnych obostrzeniach.

W Bydgoszczy są dwa takie punkty spisowe:

•  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
    ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3
    I piętro, pokój nr 12
    tel. 539 671 457
    godz: pn-pt 7-15 (wt do 18)

•  Urząd Miasta Bydgoszczy
    ul. Jezuicka 1
    sala nr 03 (wejście od ul. Farnej)
    tel.: 52 58 58 021
    godz:  pn, śr, czw 8-15.30; wt 8-17.30; pt 8-13.30

Pamiętaj!
Jeśli spisałeś się telefonicznie lub przez internet (w domu lub w punkcie spisowym), nikt nie ma prawa do Ciebie zadzwonić w tej sprawie!
Jeśli jednak nie zdążysz się spisać samemu, od maja możesz spodziewać się telefonu od rachmistrza. Zadzwoni on do Ciebie z numeru 22 828 88 88. Jeśli nie odbierzesz, otrzymasz wiadomość SMS z kodem - oddzwoń do rachmistrza podając ten kod lub spisz się jak najszybciej samodzielnie.
Narodowy Spis Powszechny trwa do 30 września.

Od 4 maja br. swoją pracę przez telefon rozpoczynają rachmistrzowie spisowi. Będą dzwonić z numeru 22 828 88 88.

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/.

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów mogą być oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję.

Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Warto zapoznać się zawczasu z zakresem pytań spisowych na stronie www.spis.gov.pl. Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takich pytań w formularzu spisowym nie ma! Mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych. Sprawę należy niezwłocznie zgłosić na policję.

Zapewniamy, że dane zbierane na potrzeby spisu są bezpieczne i nikomu nie zostaną przekazane. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności. 

Jeżeli ktokolwiek zidentyfikuje zdarzenie podszycia się pod jego tożsamość powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie GUS kontaktując się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (infolinia działa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 i jest obsługiwana przez pracowników statystyki publicznej) lub poprzez formularz: https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-o-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan/ zaznaczając w temacie „bezpieczeństwo, w tym zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa”.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 to badanie, które odbywa się raz na 10 lat. W tym roku spis odbędzie się we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, a jego wyniki wpłyną m.in. na wysokość przyznawanych dotacji, a także podział liczby reprezentantów poszczególnych krajów w Parlamencie Europejskim.

NSP 2021 jest źródłem rzetelnej i obiektywnej wiedzy o liczbie osób zamieszkujących Polskę, a także ich profesji, miejscu zamieszkania czy poziomie wykształcenia. Na bazie jego wyników kształtowana będzie polityka w zakresie oświaty, tworzone będą plany zagospodarowania przestrzennego regionu, będzie można lepiej planować środki na rozwój mieszkalnictwa czy ochronę zdrowia w poszczególnych regionach. Zebrane dane posłużą także licznym analizom, np. określającym stabilność finansową państwa.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej i ustawą o NSP udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce bądź czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju (na stałe lub czasowo).

Jesteśmy zobowiązani podać nasze dane osobowe (w tym PESEL) oraz informacje dotyczące m.in.: miejsca zamieszkania, naszego wykształcenia czy relacji rodzinnych.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą starannie zabezpieczone i nie zostaną nikomu ujawnione. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami. Stosowane narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji.