logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

W związku z zawieszeniem działalności wielu instytucji kultury oraz odwołaniem licznych imprez kulturalnych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oferuje pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury dla artystów i twórców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
Zapytania dotyczące zasad przyznawania pomocy socjalnej oraz składania wniosków należy kierować na adres email: pomocsocjalna@mkidn.gov.pl bądź zgłaszać do Ministerstwa za pośrednictwem platformy epuap https://epuap.gov.pl .

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/pomoc-socjalna-dla-tworcow-i-artystow