logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

ZIT BTOF w pierwszej piątce w kraju
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne BTOF jako jeden z pięciu związków ZIT osiągnął cele nałożone przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Chodzi m. in. o wartość podpisanych umów o dofinansowanie projektów. Duży wpływ na dobry wynik miały m. in. umowy podpisane na rewitalizację Starego Rynku, Starego Fordonu i budowę parkingów Park and Ride.


Celem do osiągnięcia była wartość podpisanych umów o dofinansowanie projektów  (tzw. poziom kontraktacji) oraz poziom zatwierdzonych wniosków o płatność do końca roku 2018. 

Dzięki modelowej współpracy Biura ZIT BTOF oraz Instytucji Zarządzającej RPO WK-P  i koordynatorów z samorządów tworzących ZIT BTOF, spełniliśmy stawiane przez MIiR wymagania. Informację tę potwierdził Michał Ptaszyński, zastępca dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju podczas posiedzenia Unii Metropolii Polskich.

Alokacja przyznana dla ZIT BTOF w perspektywie finansowej 2014-2020 wynosi 166 790 732 euro.

Do 31 grudnia 2018 r. w ramach instrumentu ZIT BTOF podpisanych zostało 228 umów na łączną kwotę dofinansowania UE 498 414 935,90 zł, co pozwoliło osiągnąć poziom kontraktacji na poziomie 71,03% ( przy wymaganym przez Ministerstwo poziomie 70,77%).

Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność wymagana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na koniec IV kwartału 2018 r. to 24,74%. Poziom osiągnięty zatwierdzonych wniosków o płatność  przez ZIT BTOF to 24,77 %.

ZIT BTOF osiągnął również Ramy Wykonania określone w umowie Powierzenia na koniec 2018 r. 

Wymagany poziom całkowitej kwoty certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych wynosił 36 293 537 euro. Poziom osiągnięty przez ZIT BTOF to 48 849 536 euro.

Wartość certyfikacji na rok 2018 określona została na wysokości 13,8 %. Osiągnięto wartość 20,87 %.

Warto podkreślić, że do wspomnianego sukcesu przyczyniły się decyzje władz miasta dotyczące podpisania m. in. umowy na dofinansowanie na rewitalizację Starego Rynku, rewitalizacje Starego Fordonu i budowę parkingów Park and Ride. 

Więcej o Parkingach Park&Ride TUTAJ

Więcej o rewitalizacji Starego Fordonu TUTAJ

Więcej o rewitalizacji Starego Rynku TUTAJ