logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zdolni znad Brdy – ogłaszamy konkurs
Miasto ogłasza konkurs ofert na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”. Chodzi o zajęcia rozwijające indywidualne zdolności uczniów m. in. z zakresu matematyki, biologii i fizyki, a także seminaria językowe. Prowadzić mają je wykładowcy akademiccy i doświadczeni nauczyciele.


Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych uczelni wyższych oraz nauczycieli. Dotyczą realizacji następujących zadań:

• warsztaty o module tematycznym: Wakacyjne przygotowania do olimpiady matematycznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych;

• warsztaty o module tematycznym: Wakacyjne przygotowania do olimpiady biologicznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych;

• warsztaty o module tematycznym: Wakacyjne przygotowania do olimpiady fizycznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych,

• warsztaty o module tematycznym: Wakacyjne konwersacje w języku angielskim dla młodych biologów, fizyków i matematyków.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych ofert zajęć dla najzdolniejszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz.

Zajęcia te będą realizowane podczas obozu naukowego, dofinansowanego ze środków na wspieranie uczniów zdolnych. Przewidziany termin realizacji warsztatów to 21-28 sierpnia 2022.

Oferty należy składać w sekretariacie Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 27 do 25 kwietnia 2022 r. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępne TUTAJ. (zarządzenie)

Zadanie jest elementem „Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030”, w ramach którego kontynuowany jest Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.