logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wirtualny spacer po historycznej ulicy
Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego uruchomiła stronę internetowa dedykowaną historii ulicy Bydgoskiej – najstarszej ulicy Starego Fordonu. Wokół niej realizowanych będzie szereg przedsięwzięć związanych z rewitalizacją.


Fundacja od kilku lat opiekuje się tu jednym z najważniejszych zabytków Starego Fordonu  – dawną  synagogą. Jej  celem jest adaptacja XIX-wiecznego budynku dla celów centrum kultury i aktywizacji mieszkańców. Równocześnie angażuje się w zachowanie dziedzictwa małego miasteczka znad Wisły, w którym przez sześć wieków współżyły ze sobą trzy nacje – Polacy, Niemcy i Żydzi. Organizujemy wycieczki z przewodnikiem oraz wykłady historyków. Z początkiem roku wydany został „Spacerownik – sztetl Fordon”, czyli przewodnik po dawnym miasteczku zawierający opowieści o mieszkańcach, anegdoty, opis ciekawych miejsc.

W ostatnich dniach uruchomiona została natomiast internetowa strona www.fordon.org.pl. Fundacja zgromadziła na niej razem ze Stowarzyszeniem Miłośników Starego Fordonu całą dostępna  wiedzę o ul. Bydgoskiej – głównym trakcie dawnego miasteczka – o mieszkańcach, sklepach, rzemieślnikach. - Zdajemy sobie sprawę, że to zaledwie ułamek wiedzy. Dlatego będziemy stale ją uzupełniać, spisywać kolejne relacje, zamieszczać następne zdjęcia. Co więcej – rozszerzymy zawartość strony o sąsiednie ulice. Chcemy w ten sposób odtworzyć całe miasteczko sprzed 20, 50, czy 100 lat. Pomóżcie nam – zapraszamy do kontaktu poprzez profil na facebooku  Starofordoński Spichlerz Historii lub mail: fundacja@ukw.edu.pl – podkreślają jej twórcy.Warto wiedzieć
W tym roku wiele projektów związanych z rewitalizacją Starego Fordonu będzie realizować komunalna spółka ADM. Nate  zadania inwestycyjne zabezpieczyła ponad  550 tysięcy złotych. Zakładają one między innymi  przyłączenie 8 nieruchomości do kanalizacji deszczowej, podłączenie do sieci gazowej  3 budynków oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynków, docieplenia i renowacji elewacji 7 budynków. Jedna nieruchomość zostanie wyposażona  w ramach tego projektu w instalację gazową. 

Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji możliwe będzie ogłoszenie przetargu na prace budowlane związane z częścią drogową. Zakłada ona przebudowę ulicy Bydgoskiej oraz odcinków ulic lokalnych (Nad Wisłą, Kapeluszników, Rybaki, Zakładowa, Frycza-Modrzewskiego, Promenada, Filomatów, Rakowej, Góralskiej, Piekary i Przy Bóżnicy). W budżecie na ten cel zarezerwowanych jest 12 mln zł.