logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Szkoła równych szans, dla wszystkich
10 bydgoskich placówek oświatowych wzięło dziś (8 czerwca br.) udział w imprezie plenerowej w ramach kampanii „Szkoła równych szans, dla wszystkich” zakładającej promowanie idei edukacji włączającej. Z dziećmi i kadrą spotkała się zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz.


Celem dzisiejszego (8/06) przedsięwzięcia była promocja idei edukacji włączającej w bydgoskich szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych. To, co ważne  - w trakcie jednej imprezy udało się zintegrować dzieci z placówek ogólnodostępnych z uczniami szkół specjalnych – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną, Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego OSW nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy, ZS nr 30 i ZS nr 31 w Bydgoszczy. Dzieci i młodzież miała okazję rywalizować w zespołach w  różnych zadaniach, w tym sprawnościowych. Dzisiejsze wydarzenie było częścią projektu „Szkoła równych szans, dla wszystkich”.  
 
Od września 2021 roku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 działa Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW). Powstanie Centrum to odpowiedź na nowe wyzwania oświatowe, które mają zapewnić wysoki poziom edukacji dla wszystkich uczniów, niezależnie do jakiego przedszkola czy szkoły uczęszczają.


 
- Innowacyjnym założeniem nowego modelu edukacji czyli edukacji włączającej jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami ekspertów, nauczycieli i specjalistów szkolnictwa specjalnego z nauczycielami przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w celu wspólnego poszukiwania jak najlepszych rozwiązań. W marcu w SOSW nr 3 w Bydgoszczy odbyła się Konferencja „Szkoła równych szans, dla wszystkich”, podczas której wymieniano doświadczenia z praktykami z Litwy, odbyła się też debata nt. edukacji włączającej z perspektywy dyrektora szkoły, nauczyciela i rodzica – mówi zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz.
 
Centrum już od ponad pół roku zajmuje się udzielaniem wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry, zapewnienia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych możliwości pełnego rozwoju na każdym etapie kształcenia.
 
Centrum powstało w ramach Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z EFS. w projekcie bierze udział 8 placówek ogólnodostępnych  – 2 przedszkola, 3 szkoły podstawowe i 3 szkoły ponadpodstawowe.