logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Stop mowie nienawiści – warsztaty dla nauczycieli
Lekcje przeciwko mowie nienawiści rozpoczęły się w bydgoskich szkołach pod koniec stycznia. Korzystać z nich będą uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Ale szkolenia i seminaria przygotowano także dla nauczycieli i pedagogów.


Pierwsze takie seminarium pod nazwą : „(Nie)rzeczywisty świat, czyli….słowa, które mają moc” odbędzie się dla setki pedagogów, nauczycieli i dyrektorów szkół już 13 lutego. Organizowane jest w ramach działania pt: „Wspieranie działań profilaktycznych w szkołach i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i agresji”. 

Podczas spotkania omawiane będę m. in. kwestie Programu Wieloaspektowej Uniwersalnej Profilaktyki Agresji Elektronicznej, aspekty problemów związanych w uporczywym dręczeniem dziecka przez rówieśników, a także przeprowadzone zostanie szkolenie uprawniającego pedagogów/psychologów do prowadzenia zajęć dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej pt: „Trening Pewności Siebie”

Seminarium odbędzie się w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli, 13 lutego o godz. 12.00. Więcej informacji na stronie moen.edu.bydgoszcz.pl

Ponadto, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy ogłasza nabór dla szkół, do których uczęszcza młodzież w wieku 13-16 lat (klasy 6-8 SP i gimnazjum) do Programu Wieloaspektowej Uniwersalnej Profilaktyki Agresji Elektronicznej, opracowanej przez prof. Jacka Pyżalskiego i zespół: Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, Fundację Praesterno, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski, Instytut Medycyny Pracy.

 

Program obejmuje 10 godzin zajęć z uczniami i porusza takie tematy, jak:

 -prywatność i bezpieczeństwo w sieci

-kompetencje psychologiczne wspierające pozytywne zachowania w internecie (m.in. empatię i przyjmowanie innej perspektywy, samokontrolę i refleksyjność)

-zjawisko agresji elektronicznej (w ujęciu ofiary, świadka, sprawcy)

-pozytywne wykorzystanie możliwości internetu

Zgłoszenia można kierować na adres: konferencja@poradnia.bydgoszcz.pl. podając dane kontaktowe i liczbę nauczycieli.