logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rozmawiamy o sprawach ważnych dla Bydgoszczy - parlamentarzyści, radni sejmiku i bydgoscy radni miejscy na spotkaniu u Prezydenta
Prezydent Rafał Bruski zaprosił do ratusza parlamentarzystów ziemi bydgoskiej, reprezentantów miasta w Sejmiku Województwa oraz przedstawicieli Rady Miasta Bydgoszczy. Rozmawiano o przyszłości Bydgoszczy, poruszono wiele tematów ważnych dla rozwoju naszego Miasta.


Tematy, o których rozmawiano podczas spotkania to m. in. 

drogi ekspresowe, 

Deglomeracja - Platforma Cyfrowa 

Spalarnia – interwencja w tej sprawie u premiera RP

Programy dotyczące budowy dróg i mostów bez możliwości angażowania miast na prawach powiatu

kluczowe projekty inwestycyjne  w tym m. in. rozbudowa Filharmonii, Opery, obwodnica Białych Błot czy Wojewódzki Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego,

ZIT 

Poniżej link do dokumentów: