logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rozbudowa ul. Kujawskiej. Zwężenie na Wojska Polskiego. Raport nr 15
We wtorek (9 kwietnia) rozpocznie się przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego pomiędzy rondem Kujawskim a Trasą Uniwersytecką. Zamknięty zostanie jeden pas ruchu na ul. Wojska Polskiego. Trwa też szereg innych robót związanych z rozbudową ul. Kujawskiej. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, ale po zakończeniu prac ruch w tej części miasta będzie zdecydowanie bardziej płynny.


Na wtorek (9 kwietnia) wykonawca zaplanował rozpoczęcie prac przy przebudowie sieci wodociągowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego. Wymaga to zamknięcia jednego pasa ruchu na ul. Wojska Polskiego w kierunku Trasy Uniwersyteckiej. Jednocześnie prowadzony jest szereg innych prac związanych z uzbrojeniem podziemnym. Na Kujawskiej od strony skarpy układane są między innymi rury sieci gazowniczej. Prace rozpoczęły się też przy sieci wodociągowej na ul. Kujawskiej od strony kamienic – przypominamy, że jezdnia jest tam zawężona. Kontynuowane jest zasypywanie i zagęszczanie wykopów po fundamentach rozebranych budynków. Prowadzone są też rozbiórki nieczynnych przejść podziemnych na rondzie Kujawskim. Żelbetowa konstrukcja została odkryta i zaczęło się jej rozkuwanie. Zaczęły się też rozbiórki schodów na Wzgórze Wolności.

Wraz z postępem prac przy rozbudowie ul. Kujawskiej należy liczyć się z wprowadzaniem kolejnych ograniczeń w ruchu. Inwestycja wiąże się między innymi z bardzo rozległymi pracami ziemnymi i zmianą wysokości terenu. To niezbędne by nowa linia tramwajowa miała odpowiednie pochylenie, gwarantujące bezpieczny wjazd na Wzgórze Wolności. Wraz z jej oddaniem do użytku znacznie poprawi się płynność ruchu na ulicach dochodzących do ronda Bernardyńskiego.

Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zaawansowaną  już przebudową węzła Szarych Szeregów, przekroczy 350 mln zł.

Inwestycja zakłada budowę nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego. Konieczna jest także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych. Ulica Bernardyńska przebudowana zostanie od ronda Bernardyńskiego do mostu. Wraz z nią wytyczony zostanie układ ścieżek i chodników połączony z traktami spacerowo-rowerowymi na nabrzeżu Brdy. Od strony zachodniej trakty zostaną przebudowane do placu Kościeleckich.

Ciąg Wały Jagiellońskie –Toruńska będzie rozbudowany do dwóch jezdni, od ul. Długiej do ul. Babia Wieś. Rondo Kujawskie, ze względu na konieczność zmniejszenia pochylenia linii tramwajowej, musi zostać obniżone. Linia tramwajowa między dwiema jezdniami ul. Kujawskiej również będzie na znacznym odcinku znajdowała się poniżej poziomu jezdni. To wymaga budowy murów oporowych. Na jezdni wschodniej ul. Kujawskiej wydzielony zostanie również buspas. Wszystkie rozwiązania dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych, co oznacza m.in. budowę pochylni dla wózków, wyposażenie sygnalizacji drogowej w sygnalizatory dźwiękowe czy wbudowanie elementów ryflowanych ułatwiających orientację osobom niepełnosprawnym.