logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rozbudowa Kujawskiej. Przetarg rozstrzygnięty. Raport nr 7
Rozbudowa ul. Kujawskiej to największa inwestycja, która usprawni poruszanie się po centrum Bydgoszczy. Połączona z zakupem niskopodłogowych tramwajów i budową buspasów zdecydowanie poprawi funkcjonowanie komunikacji w mieście. Prace budowlane pochłoną 167 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum stworzone przez bydgoską firmę „Gotowski”.Do tej pory tramwaje obsługujące największe osiedla na górnym tarasie mogły kursować wyłącznie z wykorzystaniem  torowiska wzdłuż ul. Perłowej. Dla mieszkańców Wyżyn i Wzgórza Wolności była to znacznie dłuższa trasa, dlatego w drodze do centrum wybierali linie autobusowe lub własny samochód. Wraz z rozbudową ul. Kujawskiej to tramwaj stanie się najwygodniejszym środkiem transportu. Linie z Kapuścisk i Glinek będą mogły jechać po wydzielonym torowisku wzdłuż ul. Wojska Polskiego, Kujawskiej i Bernardyńskiej i w kilkanaście minut dotrą do centrum.

Inwestorem działającym w imieniu miasta oprócz ZDMiKP, ze względu na duży zakres wodociągowy jest także spółka  MWiK. Przygotowują się one do podpisania umowy ramowej z firmami, które złożyły najkorzystniejsze oferty w dwuetapowym przetargu. Lepiej zabezpiecza to interes inwestora np. na wypadek odstąpienia jednego z wykonawców od podpisania umowy.

W dwuetapowym przetargu na to zadanie najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum zbudowane przez bydgoską firmę „Gotowski”. Wyceniło ono wartość prac na 167 mln zł i zadeklarowało realizację robót w ciągu 24 miesięcy. Inwestycja po zakończeniu ma być objęta też 8-letnią gwarancją. Ta firma z innymi podmiotami  wcześniej zbudowała w Bydgoszczy m.in 10-kilometrową linię tramwajową do Fordonu. Po podpisaniu umowy ramowej i kontroli uprzedniej Urzędu Zamówień Publicznych w pierwszej kolejności temu podmiotowi zostanie zaproponowana realizacja robót budowlanych. Ważne oferty z takim samym czasem realizacji zadania i gwarancją, ale z wyższą ceną złożyły również firmy Kobylarnia S.A. (171 mln zł) oraz Trakcja PRKiI (230 mln zł). Z tymi podmiotami również zawarta zostanie umowa ramowa.

Harmonogram prac na Kujawskiej ma uwzględniać inne zadania rozpoczęte na górnym tarasie. Wstępnie na okres jesienno-zimowy planowane są przede wszystkim prace, które nie będą istotnie utrudniać ruchu. Największy zakres prac budowlanych realizowany będzie od połowy przyszłego roku po zakończeniu głównych robót na węźle Szarych Szeregów.

Rozbudowa ul. Kujawskiej będzie największym projektem realizowanym w Bydgoszczy w najbliższych latach. Na prace budowlane i zakup taboru – ( 15 niskopodłogowych tramwajów)  miasto pozyskało środki unijne w kwocie 168 mln zł. Częścią projektu jest także warta 65 mln zł przebudowa węzła Szarych Szeregów, która rozpoczęła się w ostatnich dniach.

Inwestycja zakłada budowę nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego. Konieczna jest także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych. Ulica Bernardyńska przebudowana zostanie od ronda Bernardyńskiego do mostu. Po stronie wschodniej posiadać będzie układ ścieżek i chodników połączony z traktami spacerowo-rowerowymi położonymi na nabrzeżu Brdy. Od strony zachodniej trakty zostaną przebudowane do placu Kościeleckich.

Ciąg Wały Jagiellońskie –Toruńska będzie rozbudowany do dwóch jezdni od ul Długiej do ul. Babia Wieś. Rondo Kujawskie ze względu na konieczność zmniejszenia pochylenia linii tramwajowej musi zostać obniżone. Linia tramwajowa pomiędzy dwiema jezdniami ul. Kujawskiej również będzie na znacznym odcinku znajdowała się poniżej poziomu jezdni. Będzie to wymagało budowy murów oporowych. Na jezdni wschodniej ul. Kujawskiej wydzielony zostanie również buspas.

Wszystkie rozwiązania dostosowane będą do osób niepełnosprawnych, co oznacza m.in. budowę pochylni dla wózków czy wyposażenie sygnalizacji drogowej w sygnalizatory dźwiękowe, wbudowanie elementów ryflowanych ułatwiających orientację osobom niepełnosprawnym.

Z ronda Kujawskiego torowisko zostanie od razu wyprowadzone na fragmencie ul. Solskiego. Ułatwi to w przyszłości dalszą rozbudowę linii, a do tego czasu odcinek ten ma pełnić funkcję toru odstawczego. Zlikwidowana zostanie natomiast pętla przy ul. Karpackiej, ponieważ jej dalsze istnienie jest niemożliwe, między innymi z uwagi na konieczność obniżenia ronda. Zaplanowano jednak rozbudowę pętli przy ul. Magnuszewskiej oraz przebudowę torowiska pomiędzy ul. Magnuszewską, a węzłem Wojska Polskiego – Bełzy – Szpitalna – Szarych Szeregów (wraz z węzłem).

Ważne liczby:

  • Koszt prac budowlanych: 167 mln zł
  • Liczba nowych Swingów: 15 szt.
  • Nowe miejsca parkingowe przy r. Kujawskim – 140 szt.