logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Równo, wygodnie i stylowo
Kończą się tegoroczne remonty chodników. Najwięcej prac realizowanych było w Śródmieściu i na terenie osiedli Wilczak i Okole. Najwięcej zmian zachodzi na ul. Warmińskiego, gdzie ustawiliśmy również stylowe oświetlenie i trwają remonty kolejnych budynków.


W Śródmieściu wyremontowane zostały między innymi chodniki przy ul. Zamoyskiego i 20 Stycznia. Duży zakres prac wykonywany był na osiedlach Okole i Wilczak. W tej części miasta nowe nawierzchnie pojawiły się na odcinkach ulic Jasnej, Lubelskiej, Nakielskiej i Śląskiej. Na skrzyżowaniach, przed przejściami dla pieszych, obniżone zostały krawężniki oraz pojawiły się elementy z wypustkami. Ułatwia to poruszanie się szczególnie osobom starszym i z niepełnosprawnościami. Na  remonty chodników zabezpieczyliśmy około 2 mln zł.

Najwięcej pieczołowitych prac prowadzonych jest  przy ul.  E. Warmińskiego. Dzięki nim poprawia się estetyka tej części miasta. Wiosną przy ulicy ustawione zostały stylowe latarnie w formie pastorałów. Takie same stosowane są na wielu innych reprezentacyjnych ulicach. Obecnie kończy się wymiana nawierzchni chodnika po stronie zakładu energetycznego. Nowy chodnik budowany jest z betonowych płyt otoczonych kamienną kostką. Również miejsca postojowe wykładane są kostką brukową. Więcej informacji na temat tego zadania znajduje się na stronie ZDMiKP.

Przy ulicy E. Warmińskiego remontowane są też kolejne budynki. Właściciele części nieruchomości zdecydowali się w trakcie remontu chodnika na wymianę izolacji fundamentów. Wiosną zakończył się natomiast remont kamienicy przy skrzyżowaniu z Dworcową. Pomogła w nim miejska dotacja na zabytki. Obecnie prace prowadzone są również przy narożnej  kamienicy u zbiegu ulic Warmińskiego i Focha.

Warto dodać, że w poprzednich latach zrealizowano szereg innych zadań poprawiających wizerunek tej części Śródmieścia. Zrewitalizowana została ulica Dworcowa. Podjęliśmy też szereg działań związanych z podniesieniem estetyki budynków (dotacje konserwatorskie, decyzje nakazowe nadzoru budowlanego, interwencje plastyka). Do mieszkaniowych inwestycji przygotowują się też nowi właściciele działek po „Befanie” i „Jutrzence”.